13 сесія 8 скликання Про створення громадських пасовищ на території Северинівської сільської ради за межами населеного пункту с. Хатки і с. Слобода- Межирівська

  • 316

ПРОЕКТ                                                                                                              

Фото без опису 

 УКРАЇНА

СЕВЕРИНІВСЬКА  СІЛЬСЬКА  РАДА
ЖМЕРИНСЬКОГО РАЙОНУ
ВІННИЦЬКОЇ ОБЛАСТІ

РІШЕННЯ  №_

 

від «    »  вересня   2021 року                                        13  сесія  8 скликання

с. Северинівка

Про створення громадських  пасовищ

на території  Северинівської  сільської ради за  межами  населеного  пункту с.  Хатки  і  с. Слобода- Межирівська

 

          Відповідно до ст.ст. 25, 26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», ст.ст. 34, 83,123 Земельного Кодексу України, розглянувши клопотання  від власників великої рогатої худоби,  сільська  рада   ВИРІШИЛА:

  1.Створити громадське пасовище на території Северинівської сільської ради за  межами  населеного  пункту с-ще  Хатки  і  с. Слобода- Межирівська.

   2. Затвердити Положення про громадські пасовища на території Северинівської  сільської ради (додається).

    3. Надати дозвіл на виготовлення проекту землеустрою  щодо відведення земельної  ділянки:

- орієнтовною  площею  5,5000 га   для  створення   громадського пасовища  ,яка  розташована на  території Северинівської сільської  ради ( за межами  населеного  пункту с–ще Хатки) Жмеринського  району,  Вінницької  області.

 - орієнтовною  площею  12,5000 га   для  створення   громадського пасовища , яка  розташована на  території Северинівської сільської  ради ( за межами  населеного  пункту с.Слобода - Межирівська) Жмеринського  району,  Вінницької  області.

   4.Розроблений  проект  землеустрою  щодо  відведення  земельної  ділянки  підлягає  погодженню  у  встановленому  законодавством  порядку.

 5.Контроль за виконанням цього рішення покласти на  постійну    комісію Северинівської  сільської  ради  з  питань  містобудування,будівництва,  земельних  відносин  та    охорони  навколишнього  природного  середовища,  житлово -  комунального  господарства,  комунальної  власності,  промисловості, підприємництва  та  сфери  послуг(  голова  комісії  Піяківський  В.М.) 

    Сільський голова                                            Василь МАЛЯРЧУК

                                         

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     

 

 

 ПРОЕКТ                                                                  

Фото без опису 

 УКРАЇНА

СЕВЕРИНІВСЬКА  СІЛЬСЬКА  РАДА
ЖМЕРИНСЬКОГО РАЙОНУ
ВІННИЦЬКОЇ ОБЛАСТІ

РІШЕННЯ  №_

 

від «  »                      2021 року                                      12  сесія  8 скликання

с. Северинівка

Про створення громадського пасовища

на території  Северинівської  сільської ради  ЗА  МЕ

          Відповідно до ст.ст. 25, 26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», ст.ст. 34, 83,123 Земельного Кодексу України, розглянувши клопотання  від власників великої рогатої худоби,  сільська  рада   ВИРІШИЛА:

 1.Створити громадське пасовище на території Северинівської сільської ради.

2. Затвердити Положення про громадські пасовища на території Северинівської  сільської ради (додається).

3. Надати дозвіл на виготовлення проекту землеустрою  щодо відведення земельної  ділянки площею  26,1198  га ,  кадастровий  номер 0521087500:04:004:0195  для  створення   громадського пасовища.

   5.Контроль за виконанням цього рішення покласти на  постійну    комісію Северинівської  сільської  ради  з  питань  містобудування,будівництва,  земельних  відносин  та    охорони  навколишнього  природного  середовища,  житлово -  комунального  господарства,  комунальної  власності,  промисловості, підприємництва  та  сфери  послуг(  голова  комісії  Піяківський  В.М.) 

 

 

  Сільський голова                                              Василь МАЛЯРЧУК

 

 

                                                                                                   

 

 

 

 

 

Проект розробив:

Головний  спеціаліст,землевпорядник                                          Бондаренко  О.П.

Погоджено:   

Заступник  сільського  голови                                                            Власюк  Є.В.

 

 

 

 

                                                                                     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Затверджено

         рішення ___ сесії сільської ради 8 скликання

від __ _________ 2020 року № ___

 

 

ПОЛОЖЕННЯ

про громадські пасовища

 на території Северинівської сільської ради

 

         Положення про громадські пасовища на території  Северинівської  сільської ради розроблено у відповідності з вимогами Земельного кодексу України, Законів України «Про оренду землі», «Про місцеве самоврядування в Україні» та інших нормативних актів України, з метою регулювання земельних відносин щодо спільного використання пасовищ власниками худоби, членами територіальної громади  Северинівської  сільської ради Жмеринського  району Вінницької  області.

Громадське пасовище формується за бажанням членів територіальної громади – власників худоби – із земель запасу комунальної власності  й призначається для спільного використання на добровільних засадах власниками худоби.

         Кількісний і персональний склад користувачів громадських пасовищ формується щорічно, на початок року, на підставі волевиявлення громадян (письмових заяв) на ім’я сільського голови і погоджується на сході громадян та затверджується виконкомом сільської ради. На сході громадян також погоджується термін і сума плати за користування громадським пасовищем, інші питання щодо організації використання пасовища. Оплата за випасання худоби здійснюється відповідальною особою безпосередньо на рахунок сільської  ради.        Проведення сходу оформляється відповідним протоколом, який і подається на затвердження виконкому сільської ради.

         Питання поліпшення пасовища (підсів, удобрення тощо) та інші питання, що виникають, вирішуються в рамках вимог діючого законодавства за рахунок коштів користувачів, а в окремих випадках шляхом створення спеціального фонду як за рахунок внесків користувачів, так і благодійних внесків інших фізичних і юридичних осіб та грантів.

Контроль за користуванням пасовищем на землях комунальної власності здійснює сільська рада.   

 

 

Секретар  сільської  ради                                              Н.С.Д’якон