13 сесія 8 скликання Про надання дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки, яка планується в оренду гр. Хрипуну Володимиру Дмитровичу

  • 264

 

 УКРАЇНА 

СЕВЕРИНІВСЬКА  СІЛЬСЬКА  РАДА

ЖМЕРИНСЬКОГО РАЙОНУ

ВІННИЦЬКОЇ ОБЛАСТІ

РІШЕННЯ  №

 

від «     »  вересня 2021 року    13   сесія  8 скликання

с. Северинівка

Про надання дозволу   на розроблення  проекту  землеустрою щодо відведення земельної  ділянки,  яка планується в оренду  

 гр. Хрипуну  Володимиру  Дмитровичу

 

Розглянувши  клопотання гр.Хрипуна  Володимира  Дмитровича  про надання дозволу на  розроблення  проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки     відповідно до ст. 12, 124, п.21 розділу X,  п.2  ст  134   Земельного Кодексу України, ст. 50 Закону України «Про землеустрій», ч.1 п.34 ст. 26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні» , керуючись  Законом України  ’’ Про  оренду  землі’’ сільська  рада    ВИРІШИЛА :

    1. Надати  дозвіл гр. Хрипуну  Володимиру  Дмитровичу на  розроблення  проекту землеустрою щодо відведення земельної  ділянки, яка планується  в оренду,   орієнтовною  площею  0,8000  га - для  іншого  сільськогосподарського  призначення(01.13)    із  земель  комунальної  власності  сільськогосподарського  призначення   ,  яка  розташована   на  території Северинівської  сільської  ради .    

    На даній земельній  ділянці  знаходиться нерухомого   майна,нежитлова  будівля  ,  яке  належить  громадянину  згідно  Витягу  про державну  реєстрацію  прав  Серія  СС  №050300  від 04.11.2010  року.

2. Рекомендувати громадянину Хрипуну  Володимиру  Дмитровичу звернутися в  сертифіковану землевпорядну організацію з метою замовлення робіт по розробці  проекту землеустрою щодо відведення земельної  ділянки в  оренду . Підготовлені  матеріали  подати  сільській  раді  для  прийняття  рішення  відповідно  до  чинного  законодавства.

3.Контроль за виконанням цього рішення покласти на  постійну    комісію Северинівської  сільської  ради  з  питань  містобудування,будівництва,  земельних  відносин  та    охорони  навколишнього  природного  середовища,  житлово -  комунального  господарства,  комунальної  власності,  промисловості, підприємництва  та  сфери  послуг(  голова  комісії  Піяківський  В.М.)  

   

      Сільський голова     Василь МАЛЯРЧУК