13 сесія 8 скликання Про внесення змін до рішення №27 3 сесії 8 скликання «Про бюджет Северинівської сільської територіальної громади на 2021 рік»

  • 237

У К Р А Ї Н А

СЕВЕРИНІВСЬКА СІЛЬСЬКА  РАДА

ЖМЕРИНСЬКОГО РАЙОННУ

ВІННИЦЬКОЇ ОБЛАСТІ

 

 ПРОЕКТ Р  І  Ш  Е  Н  Н  Я 

від             вересня      2021                                                   13 сесія 8 скликання

с.Северинівка 

 

Про внесення змін до  рішення №27

 3 сесії 8 скликання  «Про бюджет

Северинівської сільської

 територіальної громади   на 2021 рік»

  

Керуючись пунктом  ст. 26 Закону України "Про місцеве самоврядування в Україні", ст. 10, 23 Бюджетного кодексу України, наказу Міністерства фінансів України № 827 від 30.12.2020 р.» Про внесення змін до наказу Міністерства фінансів України від 14 січня 2011 року №11»  сільська рада ВИРІШИЛА:

1. Збільшити  доходи  загального фонду бюджету Северинівської сільської територіальної громади у зв’язку з перевиконанням дохідної частини, який станом на 01.09.2021 року   складає  106,12  %   виконання у порівняні до плану

Збільшити планові показники загального фонду на 2021 рік по коду бюджетної класифікації   

-    24060300 «Інші надходження» у сумі 31369,00 грн., 

- 21081500 «Адміністративні штрафи та штрафні санкції за порушення законодавства у сфері виробництва та обігу алкогольних напоїв та тютюнових виробів» у сумі 37000,00 грн., 

-  21010300 «Частина чистого прибутку (доходу) комунальних унітарних підприємств та їх об`єднань, що вилучається до відповідного місцевого бюджету» у сумі 1051,00 грн.,

-    18010900 «Орендна плата з фізичних осіб» у сумі 224108,00

-    13040100 « Рентна плата за користування надрами для видобування корисних копалин місцевого значення» у сумі 75253,00

- 22010300 «Адміністративний збір за проведення державної реєстрації юридичних осіб,  фізичних осіб – підприємців та громадських формувань» у сумі 42471,00 грн.,

-    18010200 «Податок на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки, сплачений фізичними особами, які є власниками об`єктів житлової нерухомості» у сумі 5352,00 грн., 

-     18050300 «Єдиний податок з юридичних осіб» у сумі 8339,00 грн.,

2. Здійснити перерозподіл планових показників  видаткової частини бюджету у відповідності до додатку № 3 .

3. Фінансовому  відділу Северинівської сільської  ради (Гамарник Н.О.) внести зміни в бюджет Северинівської сільської територіальної громади на 2021 рік згідно з пунктами 1-9 цього рішення. 

 

15. Додатки 1-7 до цього рішення є невід’ємною  частиною цього рішення.

 

 

 

 

 

 

Сільський голова                                                             Василь МАЛЯРЧУК