12 сесія 8 скликання Про створення громадського пасовища на території Северинівської сільської ради

  • 444

                                                 ПРОЕКТ                                                                   

 

 УКРАЇНА 

СЕВЕРИНІВСЬКА  СІЛЬСЬКА  РАДА

ЖМЕРИНСЬКОГО РАЙОНУ

ВІННИЦЬКОЇ ОБЛАСТІ

РІШЕННЯ  №_

 

від «  »                      2021 року      12  сесія  8 скликання

с. Северинівка

Про створення громадського пасовища

на території  Северинівської  сільської ради

          Відповідно до ст.ст. 25, 26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», ст.ст. 34, 83,123 Земельного Кодексу України, розглянувши клопотання  від власників великої рогатої худоби,  сільська  рада   ВИРІШИЛА:

 1.Створити громадське пасовище на території Северинівської сільської ради.

2. Затвердити Положення про громадські пасовища на території Северинівської  сільської ради (додається).

3. Надати дозвіл на виготовлення проекту землеустрою  щодо відведення земельної  ділянки площею  26,1198  га ,  кадастровий  номер 0521087500:04:004:0195  для  створення   громадського пасовища.

   5.Контроль за виконанням цього рішення покласти на  постійну    комісію Северинівської  сільської  ради  з  питань  містобудування,будівництва,  земельних  відносин  та    охорони  навколишнього  природного  середовища,  житлово -  комунального  господарства,  комунальної  власності,  промисловості, підприємництва  та  сфери  послуг(  голова  комісії  Піяківський  В.М.)  

  

 

  Сільський голова     Василь МАЛЯРЧУК

 

 

                                                                                                    

 

 

 

 

 

Проект розробив:

Головний  спеціаліст,землевпорядник                                          Бондаренко  О.П.

Погоджено:    

Заступник  сільського  голови                                                            Власюк  Є.В.

 

 

 

 

                                                                                     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ДОДАТОК  №1

До  рішення  №   12  сесії  8 скликання  від                       2021 року

 

 

ПОЛОЖЕННЯ

про громадські пасовища

 на території Северинівської сільської ради

 

         Положення про громадські пасовища на території  Северинівської  сільської ради розроблено у відповідності з вимогами Земельного кодексу України, Законів України «Про оренду землі», «Про місцеве самоврядування в Україні» та інших нормативних актів України, з метою регулювання земельних відносин щодо спільного використання пасовищ власниками худоби, членами територіальної громади  Северинівської  сільської ради Жмеринського  району Вінницької  області.

Громадське пасовище формується за бажанням членів територіальної громади – власників худоби – із земель запасу комунальної власності  й призначається для спільного використання на добровільних засадах власниками худоби.

         Кількісний і персональний склад користувачів громадських пасовищ формується щорічно, на початок року, на підставі волевиявлення громадян (письмових заяв) на ім’я сільського голови і погоджується на сході громадян та затверджується виконкомом сільської ради. На сході громадян також погоджується термін і сума плати за користування громадським пасовищем, інші питання щодо організації використання пасовища. Оплата за випасання худоби здійснюється відповідальною особою безпосередньо на рахунок сільської  ради. Проведення сходу оформляється відповідним протоколом, який і подається на затвердження виконкому сільської ради.

Питання поліпшення пасовища (підсів, удобрення тощо) та інші питання, що виникають, вирішуються в рамках вимог діючого законодавства за рахунок коштів користувачів, а в окремих випадках шляхом створення спеціального фонду як за рахунок внесків користувачів, так і благодійних внесків інших фізичних і юридичних осіб та грантів.

Контроль за користуванням пасовищем на землях комунальної власності здійснює сільська рада.   

 

 

Секретар  сільської  ради                                              Н.С.Д’якон