Проект рішення Про затвердження статуту Комунального некомерційного підприємства «Чернятинська головна амбулаторіязагальної практики сімейної медицини» Северинівської сільської ради у новій редакції

 • 406

Фото без опису                 

УКРАЇНА

СЕВЕРИНІВСЬКА  СІЛЬСЬКА  РАДА
ЖМЕРИНСЬКОГО РАЙОНУ
ВІННИЦЬКОЇ ОБЛАСТІ

 

Фото без описуПРОЕКТ РІШЕННЯ  №___

 

від «____»               2021року                                              _ сесія  8 скликання

с. Северинівка

 

Про затвердження статуту Комунального некомерційного

підприємства «Чернятинська головна амбулаторіязагальної

практики сімейної медицини» Северинівської сільської ради

у новій редакції

 

Керуючись  Законом України «Про місцеве самоврядування в Україні», відповідно до статей 59, 78, 137 Господарського кодексу України, статей 107-108 Цивільного кодексу України, законів України «Про державну реєстрацію юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань», «Основи законодавства України про охорону здоров'я», «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо удосконалення законодавства з питань діяльності закладів охорони здоров’я», «Про державні фінансові гарантії медичного обслуговування населення»,  враховуючи листи №39 08.07.2021 року КНП “Чернятинської АЗПСМ”,  Северинівська сільська рада   ВИРІШИЛА:

 1. Зменшити статутний капітал у зв’язку із списанням основних засобів у кількості 49 штук на загальну суму 43452.00 гривень .

 Статутний капітал Підприємства становить 1030974 грн. (Один  мільйон тридцять тисяч  дев’ятсот сімдесят чотири гривні).

2.Затвердити Статут комунального некомерційного підприємства «Чернятинська головна амбулаторія загальної практики сімейної медицини» Северинівської сільської ради у новій редакції (додається).

          3. Виконуючому обов’язки директора комунального некомерційного підприємства «Чернятинська головна амбулаторія загальної практики сімейної медицини» Северинівської сільської ради (Султанову О.Н.) здійснити державну реєстрацію статуту у новій редакції в порядку, встановленому чинним законодавством України.

4.Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну комісію сільської ради з питань планування фінансів , бюджету та соціально-економічного розвитку (Кочмарюка Ю.З.)

 

Голова районної ради                                                       Василь Малярчук

Начальник відділу соціального захисту

та охорони здоров’я                                                         Людмила СУЛИМА

 

 

Заступник сільського голови                                           Євгеній  ВЛАСЮК

 

Секретар сільської ради                                                    Надія  Д’ЯКОН

 

          

 

 

 

 

 

 

 

          

 

 

«ЗАТВЕРДЖЕНО»

рішенням Северинівської сільської ради

від «  » __________ 2021року №_____

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

СТАТУТ

КОМУНАЛЬНОГО НЕКОМЕРЦІЙНОГО ПІДПРИЄМСТВА

«ЧЕРНЯТИНСЬКА ГОЛОВНА АМБУЛАТОРІЯ ЗАГАЛЬНОЇ ПРАКТИКИ СІМЕЙНОЇ МЕДИЦИНИ»СЕВЕРИНІВСЬКОЇ СІЛЬСЬКОЇ  РАДИ

(нова редакція)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2021 рік

 

 

 

 

1.1. КОМУНАЛЬНЕ НЕКОМЕРЦІЙНЕ ПІДПРИЄМСТВО «ЧЕРНЯТИНСЬКА ГОЛОВНА АМБУЛАТОРІЯ ЗАГАЛЬНОЇ ПРАКТИКИ СІМЕЙНОЇ МЕДИЦИНИ СЕВЕРИНІВСЬКОЇ СІЛЬСЬКОЇ РАДИ» (далі – Підприємство) є закладом охорони здоров’я – комунальним унітарним некомерційним  підприємством, що надає медичні послуги, первинну медико-санітарну допомогу населенню Северинівської  територіальної громади.

1.2. Підприємство створено рішенням Северинівської сільської ради  від 19 вересня 2018року (13 сесія 7скликання) « Про створення комунального некомемерційного підприємства «Центр первинної медико- санітарної допомоги Северинівської сільської ради» відповідно до Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні»,    Відповідно до статті 351 Основ законодавства України про охорону здоров’я та Закону України «Про добровільне об’єднання територіальних громад» та статті 13 Закону України «Про співробітництво територіальних громад», наказу МОЗ України № 801 від 29.07.2016 року.

1.3. Підприємство створено на базі комунального майна Северинівської територіальної громади.

1.4. Засновником, власником Підприємства є  Северинівської територіальна громада в особі Северинівської сільської ради (далі – Засновник). Підприємство віднесене до сфери управління виковавчого комітету Северинівської сільської ради. (надалі – орган управління)Підприємство є підпорядкованим Відділу соціального захисту населення та охорони здоров’я Северинівської сільської ради, підзвітним та підконтрольним -  Засновнику.Підприємство взаємодіє з Департаментом охорони здоров’я та реабілітації Вінницької обласної державної адміністрації  в межах компетенції.

1.5. Підприємство здійснює господарську діяльність, спрямовану на досягнення соціальних та інших результатів без мети одержання прибутку.

1.6. Підприємство у своїй діяльності керується Конституцією України, Господарським та Цивільним Кодексами України, законами України, постановами Верховної Ради України, актами Президента України та Кабінету Міністрів України, загальнообов’язковими для всіх закладів охорони здоров’я наказів та інструкцій Міністерства охорони здоров’я України, Управління охорони здоров’я Вінницької обласної державної адміністрації, загальнообов’язковими нормативними актами інших Центральних органів виконавчої влади, відповідних рішень Северинівської сільської ради, виконавчого комітету Северинівської сільської  ради та цим Статутом.

2. НАЙМЕНУВАННЯ ТА МІСЦЕЗНАХОДЖЕННЯ

2.1. Найменування:

2.1.1. Повне найменування Підприємства – КОМУНАЛЬНЕ НЕКОМЕРЦІЙНЕ ПІДПРИЄМСТВО «ЧЕРНЯТИНСЬКА ГОЛОВНА АМБУЛАТОРІЯ ЗАГАЛЬНОЇ ПРАКТИКИ СІМЕЙНОЇ МЕДИЦИНИ»;

2.1.2. Скорочена найменування Підприємства: – КНП «ЧЕРНЯТИНСЬКА АЗПСМ».

2.2.    Місцезнаходження Підприємства: 23124, Вінницька область, Жмеринський  район, село Чернятин, вул.Миру2-А.

Амбулаторія загальної практики – сімейної медицини села Чернятин;

Адреса: ­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­23124, Вінницькаобласть, Жмеринський  район, село Чернятин, вул.Миру2-А.

Амбулаторія загальної практики – сімейної медицини село Северинівка

Адреса:  вулиця Грушевського 55;

Фельдшерсько-акушерський пункт с. Маньківці  ;

Адреса: ­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­ с. Маньківці  вулиця  Грушевського 46-А

Фельдшерський пункт с. Кудіївці

Адреса: Вінницькаобласть, Жмеринський район, с., Кудіївці вул.Лесі Українки 12

Фельдшерський пункт с. Олександрівка

Адреса: Вінницькаобласть, Жмеринський район, с.Олександрівка, проспект Шевченка 9.

Фельдшерський пункт с.Токарівка

Адреса: Вінницькаобласть, Жмеринський район, с. Токарівка , вул.Центральна

Фельдшерський пункт с.Слобода Чернятинська

Адреса: Вінницькаобласть, Жмеринський район, с. Слобода Чернятинська, вул.Лабоськіна,

Фельдшерський пункт с. Стодульці

Адреса: Вінницькаобласть, Жмеринський район, с. Стодульці, вул.Залізнична, 5

Фельдшерський пункт с. Рожепи

Адреса: Вінницькаобласть, Жмеринський район, с. Рожепи

 вул.Гагаріна, 5

Фельдшерський пункт с. Сербинівці

Адреса: Вінницькаобласть, Жмеринський район, с. Сербинівці

вул.Центральна, 60

Фельдшерський пункт с. Слобода Межирівська

Адреса: Вінницькаобласть, Жмеринський район, с. Слобода Межирівська

 вул.Центральна, 28-А

 

3. МЕТА ТА ПРЕДМЕТ ДІЯЛЬНОСТІ

3.1. Основною метою створення Підприємства є надання первинної медико - санітарної допомоги та здійснення управління медичним обслуговуванням населення, що постійно проживає або перебуває на території СеверинівськоїТГ, а також вжиття заходів з профілактики захворювань населення та підтримки громадського здоров’я.

3.2. Відповідно до поставленої мети предметом діяльності Підприємства є:

 • медична практика з надання первинної медичної допомоги населенню;
 • організація надання первинної медичної допомоги у визначеному законодавством порядку, в тому числі надання невідкладної медичної допомоги в разі гострого розладу фізичного чи психічного здоров’я пацієнтам, які не потребують екстреної, вторинної (спеціалізованої) або третинної (високоспеціалізованої) медичної допомоги;
 • проведення профілактичних щеплень;
 • забезпечення права громадян на вільний вибір лікаря з надання первинної медичної  допомоги у визначеному законодавством порядку;
 • планування, організація, участь та контроль за проведенням профілактичних оглядів та диспансеризації населення, здійснення профілактичних заходів, у тому числі безперервне відстеження стану здоров’я пацієнта з метою своєчасної профілактики, діагностики та забезпечення дієвого лікування хвороб, травм, отруєнь, патологічних, фізіологічних (під час вагітності) станів;
 • консультації щодо профілактики, діагностики, лікування хвороб, травм, отруєнь, патологічних, фізіологічних (під час вагітності) станів, а також щодо ведення здорового способу життя;
 • взаємодія з суб’єктами надання вторинної (спеціалізованої) та третинної (високоспеціалізованої) медичної допомоги з метою своєчасного діагностування та забезпечення дієвого лікування хвороб, травм, отруєнь, патологічних, фізіологічних (під час вагітності) станів з урахуванням особливостей стану здоров’я пацієнта;
 • організація відбору та спрямування хворих на консультацію та лікування до закладів охорони здоров’я та установ, що надають вторинну (спеціалізовану) та третинну (високоспеціалізовану) медичну допомогу, а також відбору хворих на санаторно-курортне лікування та реабілітацію у визначеному законодавством порядку;
 • забезпечення дотримання міжнародних принципів доказової медицини та галузевих стандартів у сфері охорони здоров’я;
 • упровадження нових форм та методів профілактики, діагностики, лікування та реабілітації захворювань та станів;
 • організація стаціонарозамінних форм надання медичної допомоги;
 • проведення експертизи тимчасової непрацездатності та контролю за видачею листків непрацездатності
 • направлення на МСЕК осіб зі стійкою втратою працездатності;
 • участь у проведенні інформаційної та освітньо–роз’яснювальної роботи серед населення щодо формування здорового способу життя;
 • участь у державних та регіональних програмах щодо організації пільгового забезпечення лікарськими засобами населення у визначеному законодавством порядку та відповідно до фінансового бюджетного забезпечення галузі охорони здоров’я;
 • участь у державних та регіональних програмах щодо скринінгових обстежень, профілактики, діагностики та лікування окремих захворювань у порядку визначеному відповідними програмами та законодавством;
 • участь у визначенні та вирішенні проблемних питань надання первинної медичної допомоги на території Северинівської ТГ;
 • визначення потреби структурних підрозділів Підприємства та населення у лікарських засобах, виробах медичного призначення, медичному обладнанні та транспортних засобах для забезпечення населення доступною, своєчасною та якісною медичною допомогою;
 • моніторинг забезпечення та раціональне використання лікарських засобів, виробів медичного призначення, медичного обладнання та транспортних засобів;
 • забезпечення підготовки, перепідготовки та підвищення кваліфікації працівників Підприємства;
 • медична практика;
 • зберігання, перевезення, придбання, пересилання, відпуск, використання, знищення наркотичних засобів, психотропних речовин, їх аналогів та прекурсорів, замісників їх аналогів, отруйних та сильнодіючих речовин (засобів) згідно з вимогами чинного законодавства України;
 • залучення кваліфікованих медичних працівників для надання первинної медико-санітарної допомоги, в тому числі лікарів, що працюють як фізичні особи–підприємці, підтримка професійного розвитку медичних працівників для надання якісних послуг;
 • закупівля, зберігання та використання ресурсів, необхідних для надання медичних послуг, зокрема лікарських засобів (у т. ч. наркотичних засобів та прекурсорів), обладнання та інвентарю;
 • координація діяльності лікарів із надання первинної медичної допомоги з іншими суб’єктами надання медичної допомоги, зокрема закладами вторинної та третинної медичної допомоги, санаторіїв, а також з іншими службами, що опікуються добробутом населення, зокрема соціальна служба, та правоохоронними органами;
 • надання платних послуг з медичного обслуговування населення відповідно до чинного законодавства України;
 • надання послуг в межех компетенції іншим суб’єктам господарювання, що надають первинну медичну допомогу на території Северинівської ТГ;
 • надання паліативної допомоги пацієнтам на останніх стадіях перебігу невиліковних захворювань, яка включає комплекс заходів, спрямованих на полегшення фізичних та емоційних страждань пацієнтів, моральну підтримку членів їх сімей;
 • інші функції, що випливають з покладених на Підприємство завдань.

3.3. Підприємство може бути клінічною базою вищих медичних навчальних закладів усіх рівнів акредитації та закладів післядипломної освіти.

4. ПРАВОВИЙ СТАТУС

4.1. Підприємство є юридичною особою публічного права. Права та обов’язки юридичної особи Підприємство набуває з дня його державної реєстрації.

4.2. Підприємство користується закріпленим за ним комунальним майном Северинівської селищної територіальної громади на праві оперативного управління.

4.3. Підприємство здійснює некомерційну господарську діяльність. Підприємство організує свою діяльність відповідно до фінансового плану, який затверджується Засновником відповідно до чинного законодавства України.

4.4. Збитки, завдані Підприємству внаслідок виконання рішень органів державної влади чи органів місцевого самоврядування, які було визнано судом неконституційними або недійсними, підлягають відшкодуванню зазначеними органами добровільно або за рішенням суду.

4.5. Для здійснення господарської некомерційної діяльності Підприємство залучає і використовує матеріально-технічні, фінансові, трудові та інші види ресурсів, використання яких не заборонено законодавством.

4.6. Підприємство має самостійний баланс, рахунки в Державному казначействі України, установах банків, круглу печатку зі своїм найменуванням, штампи, а також бланки з власними реквізитами.

4.7. Для досягнення мети діяльності Підприємство має право укладати угоди (договори)   про спільну діяльність, набувати майнові та особисті немайнові права, нести обов’язки, бути особою, яка бере участь у справі, що розглядається в судах України, міжнародних та третейських судах

4.8. Структура Підприємства визначається Директором за погодженням з  Засновником.

4.9.  Підприємство самостійно визначає  чисельність працівників та штатний розпис, в межах фінансового плану.

4.10. Підприємство надає медичні послуги на підставі ліцензії на медичну практику. Підприємство має право здійснювати лише ті види медичної практики, які дозволені органом ліцензування при видачі ліцензії на медичну практику.

5. СТАТУТНИЙ КАПІТАЛ. МАЙНО ТА ФІНАНСУВАННЯ

5.1. Майно Підприємства є комунальною власністю Северинівської ТГ і закріплюється за ним на праві оперативного управління. Майно Підприємства становлять необоротні та оборотні активи, основні засоби та грошові кошти, а також інші цінності, передані йому Засновником, вартість яких відображається у самостійному балансі Підприємства.

5.2. Підприємство не має право відчужувати або іншим способом розпоряджатись закріпленим за ним майном, що належить до основних фондів без попередньої згоди Засновника. Підприємство не має права безоплатно передавати належне йому майно третім особам (юридичним чи фізичним особам) крім випадків, прямо передбачених законодавством. Усі питання, які стосуються відмови від права на земельну ділянку, що знаходиться на балансі Підприємства або її відчуження, вирішуються виключно Засновником.

5.3.Джерелами формування майна та коштів Підприємства є:

5.3.1. Комунальне майно, надане  Підприємству в оперативне управління.

5.3.2. Кошти місцевого бюджету.

5.3.3. Кошти медичної субвенції отримані з державного бюджету України, субвенції інших бюджетів  та кошти отримані за  бюджетними програмами.

5.3.4. Власні надходження Підприємства: кошти від здачі в оренду майна, закріпленого на праві оперативного управління; кошти та інше майно, одержані від реалізації продукції (робіт, послуг).

5.3.5. Цільові кошти.

5.3.6. Кредити банків.

5.3.7. Майно, придбане у інших юридичних або фізичних осіб.

5.3.8. Майно, що надходить безоплатно або у вигляді безповоротної фінансової допомоги чи добровільних благодійних внесків, пожертвувань юридичних і фізичних осіб; надходження коштів на виконання програм соціально-економічного розвитку регіону, програм розвитку медичної галузі.

5.3.9. Майно та кошти, отримані з інших джерел, не заборонених чинним законодавством України.

Вилучення майна Підприємства може мати місце лише у випадках, передбачених чинним законодавством України.

5.4. Статутний капітал Підприємства становить: 1030974.00 (один мільйон тридцять тисяч дев’ятсот сімдесят чотири гривні 00 копійок).

5.5. Підприємство може одержувати кредити для виконання статутних завдань під гарантію Засновника.

5.6. Підприємство має право надавати в оренду майно, що закріплене за ним на праві оперативного управління, юридичними та фізичними особами відповідно до чинного законодавства України.

5.7. Підприємство самостійно здійснює оперативний, бухгалтерський облік, веде статистичну, бухгалтерську та медичну звітність і подає її органам, уповноваженим здійснювати контроль за відповідними напрямами діяльності Підприємства у визначеному законодавством порядку.

5.8. Власні надходження Підприємства використовуються відповідно до чинного законодавства України.

5.9. Фінансування діяльності Підприємства здійснюється у встановленому порядку (передбаченому кошторисом) за рахунок коштів селищного бюджету, а також інших джерел, не заборонених законодавством України. Головний розпорядник бюджетних коштів визначається згідно з вимогами ст. 22 Бюджетного кодексу України.

5.10 Установчі документи неприбуткової організації містять заборону розподілу отриманих доходів (прибутків) або їх частини серед засновників (учасників), членів такої організації, працівників (крім оплати їх праці, нарахування єдиного соціального внеску), членів органів управління та інших пов’язаних з ними осіб.

6. ПРАВА ТА ОБОВ’ЯЗКИ

6.1. Підприємство має право:

6.1.1. Звертатися у порядку, передбаченому законодавством, до центральних та місцевих органів виконавчої влади, органів місцевого самоврядування, а також підприємств і організацій незалежно від форм власності та підпорядкування, для отримання інформації та матеріалів, необхідних для виконання покладених на Підприємство завдань.

6.1.2. Самостійно планувати, організовувати і здійснювати свою статутну діяльність, визначати основні напрямки свого розвитку відповідно до своїх завдань і цілей, в тому числі спрямовувати отримані від господарської діяльності кошти на утримання Підприємства та його матеріально-технічне забезпечення.

6.1.3. Укладати господарські угоди (договори) з підприємствами, установами, організаціями незалежно від форм власності та підпорядкування, а також фізичними особами відповідно до чинного законодавства України. Здійснювати співробітництво з іноземними організаціями відповідно до законодавства.

6.1.4. Самостійно визначати напрямки використання грошових коштів в порядку, визначеному чинним законодавством України.

6.1.5. Здійснювати власне будівництво, реконструкцію, капітальний та поточний ремонт основних фондів у визначеному чинним законодавством України порядку.

6.1.6. Залучати підприємства, установи та організації для реалізації своїх статутних завдань у визначеному чинним законодавством України порядку.

6.1.7. Співпрацювати з іншими закладами охорони здоров’я вторинного та третинного рівнів, науковими установами, фізичними особами-підприємцями.

6.1.8. Надавати консультативну допомогу з питань, що належать до його компетенції, спеціалістами інших закладів охорони здоров’я на їх запит.

6.1.9. Створювати структурні підрозділи Підприємства відповідно до чинного законодавства України та рішення Засновника.

6.1.10. Здійснювати інші права, що не суперечать чинному законодавству України.

6.2. Підприємство:

6.2.1. Створює належні умови для високопродуктивної праці, забезпечує додержання законодавства про працю, правил та норм охорони праці, техніки безпеки, соціального страхування.

6.2.2. Здійснює бухгалтерський облік, веде фінансову та статистичну звітність згідно з законодавством.

6.3. Обов’язки Підприємства:

6.3.1. Планувати свою діяльність з метою реалізації мети та предмету діяльності.

6.3.2. Створювати для працівників належні і безпечні умови праці, забезпечувати додержання чинного законодавства України про працю, правил та норм охорони праці, техніки безпеки, соціального страхування.

6.3.3. Забезпечувати своєчасну сплату податкових та інших обов’язкових платежів з урахуванням своєї статутної діяльності та відповідно до чинного законодавства України.

6.3.4. Розробляти та реалізовувати кадрову політику, контролювати підвищення кваліфікації працівників.

6.3.5. Акумулювати власні надходження та витрачати їх в інтересах Підприємства відповідно до чинного законодавства України та цього Статуту.

7. УПРАВЛІННЯ ПІДПРИЄМСТВОМ

7.1. Управління Підприємством здійснює Северинівська сільська  рада (Засновник).

7.2. Поточне керівництво (оперативне управління) Підприємством здійснює керівник Підприємства –Директором (далі – Керівник), який призначається на посаду, звільняється з посади розпорядженням керівника органу управління  на основі проведеного конурсу.

Строк найму, права, обов’язки і відповідальність Керівника, умови його матеріального забезпечення, інші умови найму визначаються контрактом.

7.3. Департамент охорони здоров’я  та реабілітації Вінницької ОДА координує реалізацію державної політики у галузі охорони здоров’я, контролює якість надання медичних послуг населенню, ефективність використання грошових коштів на дані цілі.

7.4. Засновник:

7.4.1. Затверджує плани діяльності та звіти про їх виконання.

7.4.2. Затверджує статут Підприємства та зміни до нього.

7.4.3. Затверджує фінансовий план Підприємства.

7.4.4. Здійснює контроль за виконанням умов контракту Керівником.

7.4.5. Погоджує договори, за якими використовується нерухоме майно, що перебуває в оперативному управлінніПідприємства, кредитні договори та договори застави.

7.4.6. Приймає рішення про  створення філій, представництв, відділень та інших відокремлених підрозділів Підприємства (далі – Філії). Такі Філії діють відповідно до положення про них, погодженого із Засновником та затвердженого наказом керівника Підприємства.

7.4.7. Здійснює контроль за ефективністю використання майна, що є  комунальною власністю Северинівської селищної територіальної громади та закріплене за Підприємством на праві оперативного управління.

7.4.8. Приймає рішення стосовно господарського зобов’язання, щодо вчинення якого є зацікавленість (про надання згоди на вчинення або про відмову у вчиненні).

7.4.9. Погоджує  значне господарське зобов’язання  (господарське зобов’язання, що вчиняється Підприємством, якщо ринкова вартість майна, робіт, послуг, що є його предметом, становить 10 і більше відсотків вартості активів Підприємства, за даними останньої річної фінансової звітності) Підприємства.

7.4.10. Приймає рішення про реорганізацію та ліквідацію Підприємства, призначає ліквідаційну комісію, комісію з припинення, затверджує ліквідаційний баланс.

7.5. Керівник :

7.5.1. Діє без довіреності від імені Підприємства, представляє його інтереси в органах державної влади і органах місцевого самоврядування, інших органах, у відносинах з іншими юридичними та фізичними особами, підписує від його імені документи, видає довіреності та делегує право підпису документів іншим посадовим особам Підприємства, укладає договори, відкриває в органах Державної казначейської служби України та установах банків поточні та інші рахунки.

7.5.2. Самостійно вирішує питання діяльності Підприємства за винятком тих, що віднесені законодавством та цим Статутом до компетенції Засновника.

7.5.3. Організовує роботу Підприємства щодо надання населенню, згідно з вимогами нормативно-правових актів медичної допомоги.

7.5.4. Несе відповідальність за формування та виконання фінансового плану і плану розвитку Підприємства, результати його господарської діяльності, виконання показників ефективності діяльності Підприємства, якість послуг, що надаються Підприємством, використання наданого на праві оперативного управління Підприємству комунального  майна і  отриманого доходу згідно з вимогами законодавства, цього Статуту та укладених Підприємством договорів.

7.5.5. Користується правом розпорядження майном та коштами Підприємства відповідно до законодавства та цього Статуту. Забезпечує ефективне використання і збереження закріпленого за Підприємством на праві оперативного управління майна.

7.5.6. У межах своєї компетенції видає накази та інші акти, дає вказівки, обов’язкові для всіх підрозділів та працівників Підприємства.

7.5.7. Забезпечує контроль за веденням та зберіганням медичної та іншої документації.

7.5.8. У строки і в порядку, встановлені законодавством, повідомляє відповідні органи про будь-які зміни в даних про Підприємство, внесення яких є обов’язковим до Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців та громадських формувань.

7.5.9. Подає в установленому порядку Засновнику квартальну, річну, фінансову та іншу звітність Підприємства, зокрема щорічно до  надає Засновнику бухгалтерську та статистичну звітність, інформацію про рух основних засобів, звіт про оренду майна, а також інформацію про наявність вільних площ, придатних для надання в оренду.

7.5.10. Приймає рішення про прийняття на роботу, звільнення з роботи працівників Підприємства, а також інші, передбачені законодавством про працю рішення в сфері трудових відносин, укладає трудові договори з працівниками Підприємства. Забезпечує раціональний добір кадрів, дотримання працівниками правил внутрішнього трудового розпорядку. Створює умови підвищення фахового і кваліфікаційного рівня працівників згідно із затвердженим в установленому порядку штатним розписом.

7.5.11. Забезпечує проведення колективних переговорів, укладення колективного договору в порядку, визначеному законодавством України.

7.5.12. Призначає на посаду та звільняє з посади своїх заступників, головного бухгалтера Підприємства, керівників структурних підрозділів, інших працівників.

7.5.13. Забезпечує дотримання на Підприємстві вимог законодавства про охорону праці, санітарно-гігієнічних та протипожежних норм і правил, створення належних умов праці.

7.5.14. Уживає заходи щодо своєчасної та в повному обсязі виплати заробітної плати, а також передбачених законодавством податків, зборів та інших обов’язкових платежів.

7.5.15. Несе відповідальність за збитки, завдані Підприємству з вини Керівника в порядку, визначеному законодавством.

7.5.16. Затверджує положення про структурні підрозділи Підприємства, інші положення та порядки, що мають системний характер, зокрема:

 • положення про преміювання працівників за підсумками роботи Підприємства;
 • порядок надходження і використання коштів, отриманих як благодійні внески, гранти та дарунки;
 • порядок приймання, зберігання, відпуску та обліку лікарських засобів та медичних виробів.

7.5.17. За погодженням із Засновником,  відповідно до вимог чинного законодавства України та  Положення про порядок здійснення майнових операцій, має право укладати договори оренди майна.

7.5.18. Вирішує інші питання, віднесені до компетенції Керівника  згідно з чинним законодавством України, цим Статутом, контрактом між Засновником і Керівником.

7.6. Керівник  та головний бухгалтер несуть персональну відповідальність за додержання порядку ведення і достовірність обліку та статистичної звітності у встановленому законодавством порядку.

7.7. У разі відсутності Керівника  або неможливості виконувати свої обов’язки з інших причин, обов’язки виконує заступник керівника ( заступник директора) чи інша особа згідно з функціональними (посадовими) обов’язками.

8. ОРГАНІЗАЦІЙНА СТРУКТУРА ПІДПРИЄМСТВА

8.1. Структура Підприємства включає:

8.1.1. Адміністративно – управлінський відділ.

8.1.2. Допоміжні підрозділи, у тому числі господарчі.

8.1.3. Лікувально-профілактичні підрозділи (амбулаторії, які можуть включати фельдшерсько-акушерські пункти, фельдшерські пункти, медичні пункти).

8.2. Функціональні обов’язки та посадові інструкції працівників Підприємства затверджуються його Керівником.

8.3. Штатна чисельність Підприємства визначається Керівником на підставі фінансового плану Підприємства, погодженого в установленому законодавством України та цим Статутом порядку.

9. ПОВНОВАЖЕННЯ ТРУДОВОГО КОЛЕКТИВУ

9.1. Працівники Підприємства мають право брати участь в управлінні Підприємством через загальні збори трудового колективу, професійні спілки, які діють у трудовому колективі, вносити пропозиції щодо поліпшення роботи Підприємства, а також з питань соціально-культурного і побутового обслуговування.

Представники первинної профспілкової організації, представляють інтереси працівників в органах управління Підприємства відповідно до законодавства.

Підприємство зобов′язано створювати умови, які б забезпечували участь працівників в його управлінні.

9.2. Трудовий колектив Підприємства складається з усіх громадян, які своєю працею беруть участь у його діяльності на основі трудового договору (контракту, угоди) або інших форм, що регулюють трудові відносини працівника з Підприємством.

9.3. До складу органів, через які трудовий колектив реалізує своє право на участь в управлінні Підприємством, не може обиратися керівник Підприємства. Повноваження цих органів визначаються законодавством.

9.4. Виробничі, трудові та соціальні відносини трудового колективу з адміністрацією Підприємства регулюються колективним договором.

9.5. Право укладання колективного договору надається Керівнику, а від імені трудового колективу – уповноваженому ним органу або особі.

Сторони колективного договору звітують на загальних зборах колективу не менш ніж один раз на рік.

9.6. Питання щодо поліпшення умов праці, життя і здоров′я, гарантії обов′язкового медичного страхування працівників Підприємства та їх сімей, а також інші питання соціального розвитку вирішуються трудовим колективом відповідно до законодавства, цього Статуту та колективного договору.

9.7. Джерелом коштів на оплату праці працівників Підприємства є кошти, отримані в результаті його господарської некомерційної діяльності.

Форми і системи оплати праці, норми праці, розцінки, тарифні ставки, схеми посадових окладів, умови запровадження та розміри надбавок, доплат, премій, винагород та інших заохочувальних, компенсаційних і гарантійних виплат встановлюються у колективному договорі з дотриманням норм і гарантій, передбачених законодавством, Генеральною та Галузевою угодами.

Мінімальна заробітна плата працівників не може бути нижчою від встановленого законодавством мінімального розміру заробітної плати.

Умови оплати праці та матеріального забезпечення Керівника визначаються контрактом, укладеним із Засновником.

9.8. Оплата праці працівників Підприємства, як і платежі по іншим захищеним статтям,  здійснюється у першочерговому порядку.

9.9. Працівники Підприємства провадять свою діяльність відповідно до Статуту, колективного договору та посадових інструкцій згідно з законодавством.

10. КОНТРОЛЬ ТА ПЕРЕВІРКА ДІЯЛЬНОСТІ

Контроль якості надання медичної допомоги хворим на Підприємстві здійснюється шляхом експертизи відповідності якості наданої медичної допомоги міжнародним принципам доказової медицини, вимогам галузевим стандартам в сфері охорони здоров’я та діючому законодавству.

11. ПРИПИНЕННЯ ДІЯЛЬНОСТІ

11.1. Припинення діяльності Підприємства здійснюється шляхом його реорганізації (злиття, приєднання, поділу, перетворення) або ліквідації – за рішенням Засновника, а у випадках, передбачених законодавством України, – за рішенням суду або відповідних органів державної влади.

11.2. У разі реорганізації Підприємства вся сукупність його прав та обов’язків переходить до його правонаступників.

11.3. Ліквідація Підприємства здійснюється ліквідаційною комісією, яка утворюється Засновником або за рішенням суду.

11.4. Порядок і строки проведення ліквідації, а також строк для пред’явлення вимог кредиторами, що не може бути меншим ніж два місяці з дня опублікування рішення про ліквідацію, визначаються органом, який прийняв рішення про ліквідацію.

11.5. Ліквідаційна комісія розміщує у друкованих засобах масової інформації повідомлення про припинення юридичної особи та про порядок і строк заявлення кредиторами вимог до неї, а наявних (відомих) кредиторів повідомляє особисто в письмовій формі у визначені законодавством строки.

Одночасно ліквідаційна комісія вживає усіх необхідних заходів зі стягнення дебіторської заборгованості Підприємства.

11.6. З моменту призначення ліквідаційної комісії до неї переходять повноваження з управління Підприємством. Ліквідаційна комісія складає ліквідаційний баланс та подає його органу, який призначив ліквідаційну комісію. Достовірність та повнота ліквідаційного балансу повинні бути перевірені в установленому законодавством порядку.

Ліквідаційна комісія виступає в суді від імені Підприємства, що ліквідується.

11.7. Черговість та порядок задоволення вимог кредиторів визначаються відповідно до законодавства.

11.8. Працівникам Підприємства, які звільняються у зв’язку з його реорганізацією чи ліквідацією, гарантується дотримання їх прав та інтересів відповідно до законодавства про працю.

11.9. У разі припинення Підприємства (ліквідації, злиття, поділу, приєднання або перетворення) усі активи Підприємства передаються одній або кільком неприбутковим організаціям відповідного виду або зараховується до доходу бюджету.

11.10. Підприємство є таким, що припинило свою діяльність, із дати внесення до Єдиного державного реєстру запису про державну реєстрацію припинення юридичної особи.

 

 

 

 

 

Голова сільської ради                                                          Василь  МАЛЯРЧУК