11 сесія 8 скликання Про надання дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки в оренду ТОВ''Конкорд ''

  • 314

ПРОЕКТ

 

 УКРАЇНА 

СЕВЕРИНІВСЬКА  СІЛЬСЬКА  РАДА

ЖМЕРИНСЬКОГО РАЙОНУ

ВІННИЦЬКОЇ ОБЛАСТІ

РІШЕННЯ  №_

від «    » червня    2021 року            11 сесія  8 скликання

с. Северинівка

Про надання дозволу   на розроблення  проекту  землеустрою щодо відведення земельної  ділянки  в   оренду  ТОВ''Конкорд ''

 

  Розглянувши   клопотання   президента ТОВ''Конкорд '' В.М.Лабунського про надання дозволу на  розроблення  проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки в  оренду ,    відповідно до статей  12, 93, 122-124                       Земельного кодексу України , ст. 50 Закону України «Про землеустрій», ч.1 п.34 ст. 26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні» . Враховуючи спеціальний  дозвіл на користування надрами від  09.12.2005 р. № 3724, дійсний  до 04.12.2035 року, рекомендації  постійної      комісії  Северинівської  сільської  ради  з  питань  містобудування, будівництва , земельних  відносин  та    охорони  навколишнього  природного  середовища,  житлово - комунального  господарства,  комунальної  власності,  промисловості, підприємництва  та  сфери  послуг сільська  рада  ВИРІШИЛА:

1.Надати ТОВ “ Конкорд ” дозвіл на розроблення з урахуванням вимог державних стандартів, норм і правил у сфері землеустрою проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки -  орієнтовною    площею 11 гектарів (землі комунальної власності сільськогосподарського  призначення ,  розташованої на території Северинівської сільської  ради Жмеринського  району   Вінницької  області  , з подальшою передачею її зазначеному товариству в оренду на строк дії спеціального дозволу на користування надрами від  09.12.2005 р. № 3724, дійсний  до 04.12.2035 року із зміною цільового призначення для розміщення та експлуатації основних, підсобних і допоміжних будівель та споруд підприємствами, що пов’язані з користуванням надрами(КВЦПЗ 11.01), для розробки   родовища  цегляної  сировини( розширення  кар’єру  по  видобуванню  суглинків.

 

2.ТОВ “ Конкорд ” передбачити у зазначеному проекті землеустрою розрахунок розміру втрат сільськогосподарського виробництва. 

3. Рекомендувати президенту ТОВ''Конкорд '' В.М.Лабунського  звернутися в  сертифіковану землевпорядну організацію з метою замовлення робіт по розробці  проекту землеустрою щодо відведення земельної  ділянки в  оренду. Підготовлені  матеріали  подати  сільській  раді  для  прийняття  рішення  відповідно  до  чинного  законодавства.

4.Контроль за виконанням цього рішення покласти на  постійну    комісію Северинівської  сільської  ради  з  питань  містобудування,будівництва,  земельних  відносин  та    охорони  навколишнього  природного  середовища,  житлово -  комунального  господарства,  комунальної  власності,  промисловості, підприємництва  та  сфери  послуг(  голова  комісії  Піяківський  В.М.)  

    

 

 

       Сільський голова     Василь МАЛЯРЧУК

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Проект розробив:

Головний  спеціаліст,землевпорядник                                        Бондаренко  О.П

Погоджено:    

Заступник  сільського  голови                                                         Власюк  Є.В.