Рішення № 25. 3 сесія 8 скликання. Про внесення змін до  бюджету Северинівської ОТГ на 2020 рік

  • 585

 

УКРАЇНА

СЕВЕРИНІВСЬКА  СІЛЬСЬКА  РАДА
ЖМЕРИНСЬКОГО РАЙОНУ
ВІННИЦЬКОЇ ОБЛАСТІ

 

Фото без описуРІШЕННЯ  №25___

 

від «22» грудня 2020 року                                         3 сесія  8 скликання

с. Северинівка

 

Про внесення змін до

 бюджету Северинівської ОТГ на 2020 рік

 

          Згідно  ст.78 Бюджетного кодексу України та ст.26, п.23 Закону України “Про місцеве самоврядування” та заслухавши головного бухгалтера Страхарчук Світлану Миколаївну про внесення змін до річного та помісячного розпису доходів та видатків бюджету Северинівської ОТГ на  2020 рік сесія сільської ради вирішила :

          1.Збільшити  обсяг асигнувань загального  фонду  бюджету Северинівської ОТГ 2020 року по КПК 0111010 «Надання дошкільної освіти »   КЕКВ 2240”Оплата послуг (крім комунальних)” на суму 4180,00 грн. та відповідно зменшити асигнування по  КЕКВ 2275”Оплата інших енергоносіїв” на суму 4180,00 грн..

          2більшити  обсяг видатків загального  фонду  бюджету Северинівської ОТГ 2020 року на суму   260725,41 грн., згідно із (дод.№3), а саме :

 - по КПК 0119420 «Субвенція з місцевого бюджету  за рахунок залишку коштів медичної субвенції, що утворився на початок бюджетного періоду»  КЕКВ 3220”Капітальні трансферти органам державного управління інших рівнів” на суму 260725,41грн.,за рахунок залишку коштів на початок бюджетного періоду.

           3.Збільшити  обсяг доходів спеціального  фонду  бюджету Северинівської ОТГ 2020 року   на суму 13120,00грн., згідно із (дод.№1),

а саме:

- по КДК 19010200 «Надходження від скидів забруднюючих речовин безпосередньо у водні об’єкти» на суму 120,00грн.;

- по КДК 24062100 «Грошові стягнення за шкоду, заподіяну порушенням законодавства про охорону навколишнього природного середовища внаслідок господарської та іншої діяльності» на суму 13000,00грн.

           4.Зменшити  обсяг доходів спеціального  фонду  бюджету Северинівської ОТГ 2020 року   на суму 7401475,00грн., згідно із (дод.№1),

а саме:

- по КДК 19010100 «Екологічний податок, який справляється за викиди в атмосферне повітря  забруднюючих речовин стаціонарними джерелами забруднення (за винятком викидів в атмосферне повітря   двоокису вуглецю)» на суму 3760,00грн.;

- по КДК 24170000 «Надходження коштів пайової участі у розвитку інфраструктури населеного пункту» на суму 8590,00грн.;

- по КДК 42020000 «Гранти (дарунки), що надійшли до бюджетів усіх рівнів» на суму 7382045,00грн.;

- по КДК 50110000 «Цільові фонди, утворені Верховною Радою Автономної Республіки Крим ,органами місцевого самоврядування та місцевими органами виконавчої влади» на суму 7080,00грн.

           5.Збільшити  обсяг видатків спеціального  фонду  бюджету Северинівської ОТГ 2020 року на суму 9360грн. згідно із (дод.№3), а саме :

  5.1 По КПК 0118313 «Ліквідація іншого забруднення навколишнього природного середовища» КЕКВ 2210”Предмети, матеріали, обладнання  та інвентар” на суму 9360,00грн., за рахунок додаткових надходжень по КДК 24062100 «Грошові стягнення за шкоду, заподіяну порушенням законодавства про охорону навколишнього природного середовища внаслідок господарської та іншої діяльності».

           6меншити  обсяг видатків спеціального  фонду  бюджету Северинівської ОТГ 2020 року на суму   7658440,41 грн., згідно із (дод.№3), а саме :

           6.1 По КПК 0117363 «Виконання інвестиційних проектів в рамках здійснення заходів щодо соціально-економічного розвитку територій» КЕКВ 3132”Капітальний ремонт інших об’єктів” на суму 8590,00грн.

  6.2 По КПК 0117691 «Виконання заходів за рахунок цільових фондів , утворених Верховною Радою Автономної Республіки Крим, органами місцевого самоврядування та місцевими органами виконавчої влади і фондів, утворених Верховною Радою Автономної Республіки Крим, органами місцевого самоврядування та місцевими органами виконавчої влади» КЕКВ 2210”Предмети, матеріали, обладнання  та інвентар” на суму 7080,0,00грн.

           6.3 По КПК 0117700 «Реалізація програм допомоги і грантів Європейського Союзу, урядів іноземних держав, міжнародних організацій, донорських установ»  на суму 7382045,00 грн., в т.ч:

-по КЕКВ 2210”Предмети, матеріали, обладнання  та інвентар” на суму 166980,00грн.;

 - по КЕКВ 2240”Оплата послуг (крім комунальних)” на суму 100800,00 грн. ;

 - по КЕКВ 3110”Придбання обладнання  і предметів довгострокового користування” на суму 3999219,00грн.;

- по КЕКВ 3132”Капітальний ремонт інших об’єктів” на суму 2115046,00грн.

            6.4 По КПК 0118313 «Ліквідація іншого забруднення навколишнього природного середовища» КЕКВ 2210”Предмети, матеріали, обладнання  та інвентар” на суму 9360,00грн.

           6.5.По КПК 0119420 «Субвенція з місцевого бюджету  за рахунок залишку коштів медичної субвенції, що утворився на початок бюджетного періоду»  КЕКВ 3220”Капітальні трансферти органам державного управління інших рівнів” на суму 260725,41грн.

 

7.Додатки 1, 2,3 є невід’ємною його частиною .

8. Головному бухгалтеру сільської ради Страхарчук С.М. внести відповідні зміни до річного та помісячного розпису доходів та видатків бюджету Северинівської ОТГ 2020 року.

9.Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну комісію сільської ради з питань планування фінансів, бюджету, та соціально- економічного розвитку (Кочмарюк Ю.З.).

 

 

           Сільський голова                                            Василь МАЛЯРЧУК

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                            

УКРАЇНА

СЕВЕРИНІВСЬКА  СІЛЬСЬКА  РАДА
ЖМЕРИНСЬКОГО РАЙОНУ
ВІННИЦЬКОЇ ОБЛАСТІ

 

Фото без описуРІШЕННЯ  №__9_

 

від «10» грудня 2020 року                                         2 сесія  8 скликання

с. Северинівка

 

Про внесення змін до

 бюджету Северинівської ОТГ на 2020 рік

 

          Згідно  ст.78 Бюджетного кодексу України та ст.26, п.23 Закону України “Про місцеве самоврядування” та заслухавши головного бухгалтера Страхарчук Світлану Миколаївну про внесення змін до річного та помісячного розпису доходів та видатків бюджету Северинівської ОТГ на  2020 рік сесія сільської ради вирішила :

           1.Збільшити  обсяг доходів загального  фонду  бюджету Северинівської ОТГ 2020 року   на суму 462690,00грн., згідно із (дод.№1),

а саме:

- по КДК 11010400 «Податок на доходи фізичних осіб, що сплачується податковими агентами, із доходів платника податку інших ніж заробітна плата» на суму 288510,00грн.;

- по КДК 13010200 «Рентна плата за спеціальне використання лісових ресурсів (крім рентної плати за спеціальне використання лісових ресурсів в частині деревини, заготовленої в порядку рубок головного користування)» на суму 9190,00грн.;

- по КДК 13030100 «Рентна плата за користування надрами для видобування корисних копалин загальнодержавного значення» на суму 20,00грн.;

- по КДК 14021900«Пальне» на суму 6000,00грн.;

- по КДК 14040000«Акцизний податок з реалізації суб’єктами господарювання роздрібної торгівлі підакцизних товарів» на суму 2950,00грн.;

- по КДК 18010500 «Земельний податок з юридичних осіб» на суму 65020,00грн.;

- по КДК 24060300 «Інші надходження» на суму 91000,00грн.

2.Зменшити  обсяг доходів загального  фонду  бюджету Северинівської ОТГ 2020 року   на суму 1953458,00грн.,а саме:

 

- по КДК 11010100 «Податок на доходи фізичних осіб, що сплачується податковими агентами, із доходів платника податку у вигляді заробітної плати» на суму 654453,00грн.;

- по КДК 13010100 «Рентна плата за спеціальне використання лісових ресурсів  в частині деревини, заготовленої в порядку рубок головного користування» на суму -363200,00грн.;

- по КДК 14031900 «Пальне» на суму 19290,00грн.;

 

- по КДК 18010200 «Податок на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки, сплачений фізичними особами, які є власниками об’єктів житлової нерухомості » на суму 2090,00грн.;

- по КДК 18010300 «Податок на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки, сплачений фізичними особами, які є власниками об’єктів нежитлової нерухомості » на суму 70,00грн.;

- по КДК 18010400 «Податок на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки, сплачений юридичними особами, які є власниками об’єктів нежитлової нерухомості » на суму 6650,00грн.;

- по КДК 18010600 «Орендна плата з юридичних осіб» на суму 78030,00грн.;

- по КДК 18010700 «Земельний податок з фізичних осіб» на суму 14135,00грн.;

- по КДК 18010900 «Орендна плата з фізичних осіб» на суму 26400,00грн.;

- по КДК 18050300 «Єдиний податок з юридичних осіб» на суму 49000,00грн.;

- по КДК 18050400 «Єдиний податок з фізичних осіб» на суму 479600,00грн.;

- по КДК 18050500 «Єдиний податок з сільськогосподарських товаровиробників, у яких частка сільськогосподарського товаровиробництва за попередній податковий (звітний) рік дорівнює або перевищує 75 відсотків» на суму 212885,00грн.;

- по КДК 22010300 «Адміністративний збір за проведення державної реєстрації юридичних осіб, фізичних осіб – підприємців та громадських формувань» на суму 2270,00грн.;

- по КДК 22012500 «Плата за надання інших адміністративних послуг» на суму 390,00грн.;

- по КДК 22012600 «Адміністративний збір за державну реєстрацію речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень» на суму 44910,00грн.;

- по КДК 22090100 «Державне мито, що сплачується за місцем розгляду та оформлення документів на спадщину і дарування» на суму 85,00грн.

 

          3.Збільшити  обсяг асигнувань загального  фонду  бюджету Северинівської ОТГ 2020 року на суму 20692,00грн.,а саме :

 

3.1.По КПК 0112113 «Первинна медична допомога населенню, що надається амбулаторно-поліклінічними закладами (відділеннями)»      КЕКВ 2610”Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям)” на суму 20692,00грн., за рахунок інших функцій.

 

 

          4меншити  обсяг асигнувань загального  фонду  бюджету Северинівської ОТГ 2020 року на суму   1511460,00 грн., а саме :

 

          4.1.По КПК 0110150 «Організаційне, інформаційно- аналітичне та матеріально-технічне  забезпечення  діяльності  обласної ради , районної ради , районної у місті ради (у разі її створення ),міської, селищної, сільської рад »  на суму 26959,00грн., в т.ч:

                  -  по КЕКВ 2210”Предмети, матеріали, обладнання  та інвентар” на суму 8415,00грн.;

         - по КЕКВ 2250Видатки на відрядження на суму 20280,00 грн.,

         - по КЕКВ 2273Оплата електроенергії на суму 3850,00 грн.,

                та відповідно збільшити асигнування    по КЕКВ 2240”Оплата послуг (крім комунальних)” на суму 5586,00 грн.

4.2.По КПК 0111010 «Надання дошкільної освіти »  на суму 437736,00грн., в т.ч:

                   -  по КЕКВ 2111”Заробітна плата” на суму 99048,00грн.;

                   -  по КЕКВ 2120” Нарахування на оплату праці ” на суму 24152,00грн.;

                  -  по КЕКВ 2210”Предмети, матеріали, обладнання  та інвентар” на суму 41450,00грн.;

                  - по КЕКВ 2220”Медикаменти та перев’язувальні матеріали” на суму 18800,00грн.;

                   - по КЕКВ 2230”Продукти харчування” на суму 207700,00грн.;

                   - по КЕКВ 2240”Оплата послуг (крім комунальних)” на суму 11076,00 грн.

         - по КЕКВ 2250Видатки на відрядження на суму 2760,00 грн.,

         - по КЕКВ 2273Оплата електроенергії на суму 32750,00 грн.

 

 

            4.3.По КПК 0111020 «Надання загальної середньої освіти  загальноосвітніми навчальними закладами (в т.ч. школою-дитячим садком, інтернатом при школі), спеціалізованими школами, ліцеями, гімназіями, колегіумами» на суму 719075,00грн., згідно із (дод.№3),  в т.ч:

                   -  по КЕКВ 2111”Заробітна плата” на суму 257970,00грн.;

                   -  по КЕКВ 2120” Нарахування на оплату праці ” на суму 55060,00грн.;

                  -  по КЕКВ 2210”Предмети, матеріали, обладнання  та інвентар” на суму 45980,00грн.;

                  - по КЕКВ 2220”Медикаменти та перев’язувальні матеріали” на суму 20000,00грн.;

                   - по КЕКВ 2230”Продукти харчування” на суму 176660,00грн.;

                   - по КЕКВ 2240”Оплата послуг (крім комунальних)” на суму 47940,00 грн.

         - по КЕКВ 2250Видатки на відрядження на суму 21985,00 грн.,

         - по КЕКВ 2273Оплата електроенергії на суму 93480,00 грн.

  4.4.По КПК 0113140 «Оздоровлення та відпочинок дітей (крім заходів з оздоровлення дітей, що здійснюються за рахунок коштів на оздоровлення громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи) »   КЕКВ 2730”Інші виплати населенню” на суму 28350,00грн.

  4.5.По КПК 0114030 «Забезпечення діяльності бібліотек »  на суму 37930,00грн., в т.ч:

                   -  по КЕКВ 2111”Заробітна плата” на суму 24450,00грн.;

                   - по КЕКВ 2120” Нарахування на оплату праці ” на суму 8480,00грн.;

                  -  по КЕКВ 2210”Предмети, матеріали, обладнання  та інвентар” на суму 5000,00грн..

 

 4.6. По КПК 0114060 «Забезпечення діяльності палаців і будинків  культури, клубів, центрів дозвілля та інших  клубних закладів» на суму 84555,00, а саме :

                   -  по КЕКВ 2111”Заробітна плата” на суму 41770,00грн.;

                   -  по КЕКВ 2120” Нарахування на оплату праці ” на суму 13790,00грн.;

                  -  по КЕКВ 2210”Предмети, матеріали, обладнання  та інвентар” на суму 11635,00грн.;

                   - по КЕКВ 2240”Оплата послуг (крім комунальних)” на суму 4160,00 грн.

         - по КЕКВ 2250Видатки на відрядження на суму 1200,00 грн.,

         - по КЕКВ 2273Оплата електроенергії на суму 12000,00 грн.

4.7.По КПК 0115061 «Забезпечення діяльності місцевих центрів фізичного здоров’я населення «Спорт для всіх» та проведення фізкультурно-масових заходів серед населення регіону» на суму 95195,00грн., а саме :

                   -  по КЕКВ 2111”Заробітна плата” на суму 72795,00грн.;

                   -  по КЕКВ 2120” Нарахування на оплату праці ” на суму 15950,00грн.;

                  -  по КЕКВ 2210”Предмети, матеріали, обладнання  та інвентар” на суму 6450,00грн.

 

          4.8.По КПК 0116030 «Організація благоустрою населених пунктів благоустрою  населених пунктів »  на суму 81660,00грн. в т.ч:

                  -  по КЕКВ 2210”Предмети, матеріали, обладнання  та інвентар” на суму 48520,00грн.;

                   - по КЕКВ 2240”Оплата послуг (крім комунальних)” на суму 11700,00 грн. ;

         - по КЕКВ 2273Оплата електроенергії на суму 21440,00 грн.

          5.Затвердити профіцит загального фонду бюджету Северинівської ОТГ в сумі  447929,41грн., напрямком використання якого визначити надходження коштів із загального фонду до бюджету розвитку згідно із (дод.№3).

          6.Затвердити дефіцит спеціального фонду бюджету Северинівської ОТГ в сумі  447929,41грн.,джерелом покриття якого визначити надходження коштів із загального фонду до бюджету розвитку (спеціального фонду) згідно із (дод.№6).

           7.Збільшити  обсяг видатків спеціального  фонду  бюджету Северинівської ОТГ 2020 року на суму 447929,41грн., а саме :

           7.1.По КПК 0111020 «Надання загальної середньої освіти  загальноосвітніми навчальними закладами (в т.ч. школою-дитячим садком, інтернатом при школі), спеціалізованими школами, ліцеями, гімназіями, колегіумами» на суму 187204,00 грн., з них:

- по  КЕКВ 3110”Придбання обладнання  і предметів довгострокового користування” на суму 145414,00грн., за рахунок передачі коштів  загального фонду до спеціального фонду ( бюджет розвитку);

- по  КЕКВ 3142”Реконструкція та реставрація інших об’єктів” на суму 41790,00,00грн., за рахунок передачі коштів  загального фонду до спеціального фонду ( бюджет розвитку).

 

           7.2.По КПК 0119420 «Субвенція з місцевого бюджету  за рахунок залишку коштів медичної субвенції, що утворився на початок бюджетного періоду»  КЕКВ 3220”Капітальні трансферти органам державного управління інших рівнів” на суму 260725,41грн., за рахунок передачі коштів  загального фонду до спеціального фонду ( бюджет розвитку).

 

          8.Збільшити   обсяг асигнувань спеціального  фонду  бюджету Северинівської ОТГ 2020 року по КПК 0111020 «Надання загальної середньої освіти  загальноосвітніми навчальними закладами (в т.ч. школою-дитячим садком, інтернатом при школі), спеціалізованими школами, ліцеями, гімназіями, колегіумами   КЕКВ 3110”Придбання обладнання  і предметів довгострокового користування” на суму 42302,00грн., за рахунок зменшення асигнувань КЕКВ 3132”Капітальний ремонт інших об’єктів” .

9.Додатки 1, 2,3,6 є невід’ємною його частиною .

10. Головному бухгалтеру сільської ради Страхарчук С.М. внести відповідні зміни до річного та помісячного розпису доходів та видатків бюджету Северинівської ОТГ 2020 року.

11.Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну комісію сільської ради з питань планування фінансів, бюджету, та соціально- економічного розвитку (Кочмарюк Ю.З.).

 

 

            Сільський голова                                            Василь МАЛЯРЧУК

 

УКРАЇНА

СЕВЕРИНІВСЬКА  СІЛЬСЬКА  РАДА
ЖМЕРИНСЬКОГО РАЙОНУ
ВІННИЦЬКОЇ ОБЛАСТІ

 

Фото без описуРІШЕННЯ  №25___

 

від «22» грудня 2020 року                                         3 сесія  8 скликання

с. Северинівка

 

Про внесення змін до

 бюджету Северинівської ОТГ на 2020 рік

 

          Згідно  ст.78 Бюджетного кодексу України та ст.26, п.23 Закону України “Про місцеве самоврядування” та заслухавши головного бухгалтера Страхарчук Світлану Миколаївну про внесення змін до річного та помісячного розпису доходів та видатків бюджету Северинівської ОТГ на  2020 рік сесія сільської ради вирішила :

          1.Збільшити  обсяг асигнувань загального  фонду  бюджету Северинівської ОТГ 2020 року по КПК 0111010 «Надання дошкільної освіти »   КЕКВ 2240”Оплата послуг (крім комунальних)” на суму 4180,00 грн. та відповідно зменшити асигнування по  КЕКВ 2275”Оплата інших енергоносіїв” на суму 4180,00 грн..

          2більшити  обсяг видатків загального  фонду  бюджету Северинівської ОТГ 2020 року на суму   260725,41 грн., згідно із (дод.№3), а саме :

 - по КПК 0119420 «Субвенція з місцевого бюджету  за рахунок залишку коштів медичної субвенції, що утворився на початок бюджетного періоду»  КЕКВ 3220”Капітальні трансферти органам державного управління інших рівнів” на суму 260725,41грн.,за рахунок залишку коштів на початок бюджетного періоду.

           3.Збільшити  обсяг доходів спеціального  фонду  бюджету Северинівської ОТГ 2020 року   на суму 13120,00грн., згідно із (дод.№1),

а саме:

- по КДК 19010200 «Надходження від скидів забруднюючих речовин безпосередньо у водні об’єкти» на суму 120,00грн.;

- по КДК 24062100 «Грошові стягнення за шкоду, заподіяну порушенням законодавства про охорону навколишнього природного середовища внаслідок господарської та іншої діяльності» на суму 13000,00грн.

           4.Зменшити  обсяг доходів спеціального  фонду  бюджету Северинівської ОТГ 2020 року   на суму 7401475,00грн., згідно із (дод.№1),

а саме:

- по КДК 19010100 «Екологічний податок, який справляється за викиди в атмосферне повітря  забруднюючих речовин стаціонарними джерелами забруднення (за винятком викидів в атмосферне повітря   двоокису вуглецю)» на суму 3760,00грн.;

- по КДК 24170000 «Надходження коштів пайової участі у розвитку інфраструктури населеного пункту» на суму 8590,00грн.;

- по КДК 42020000 «Гранти (дарунки), що надійшли до бюджетів усіх рівнів» на суму 7382045,00грн.;

- по КДК 50110000 «Цільові фонди, утворені Верховною Радою Автономної Республіки Крим ,органами місцевого самоврядування та місцевими органами виконавчої влади» на суму 7080,00грн.

           5.Збільшити  обсяг видатків спеціального  фонду  бюджету Северинівської ОТГ 2020 року на суму 9360грн. згідно із (дод.№3), а саме :

  5.1 По КПК 0118313 «Ліквідація іншого забруднення навколишнього природного середовища» КЕКВ 2210”Предмети, матеріали, обладнання  та інвентар” на суму 9360,00грн., за рахунок додаткових надходжень по КДК 24062100 «Грошові стягнення за шкоду, заподіяну порушенням законодавства про охорону навколишнього природного середовища внаслідок господарської та іншої діяльності».

           6меншити  обсяг видатків спеціального  фонду  бюджету Северинівської ОТГ 2020 року на суму   7658440,41 грн., згідно із (дод.№3), а саме :

           6.1 По КПК 0117363 «Виконання інвестиційних проектів в рамках здійснення заходів щодо соціально-економічного розвитку територій» КЕКВ 3132”Капітальний ремонт інших об’єктів” на суму 8590,00грн.

  6.2 По КПК 0117691 «Виконання заходів за рахунок цільових фондів , утворених Верховною Радою Автономної Республіки Крим, органами місцевого самоврядування та місцевими органами виконавчої влади і фондів, утворених Верховною Радою Автономної Республіки Крим, органами місцевого самоврядування та місцевими органами виконавчої влади» КЕКВ 2210”Предмети, матеріали, обладнання  та інвентар” на суму 7080,0,00грн.

           6.3 По КПК 0117700 «Реалізація програм допомоги і грантів Європейського Союзу, урядів іноземних держав, міжнародних організацій, донорських установ»  на суму 7382045,00 грн., в т.ч:

-по КЕКВ 2210”Предмети, матеріали, обладнання  та інвентар” на суму 166980,00грн.;

 - по КЕКВ 2240”Оплата послуг (крім комунальних)” на суму 100800,00 грн. ;

 - по КЕКВ 3110”Придбання обладнання  і предметів довгострокового користування” на суму 3999219,00грн.;

- по КЕКВ 3132”Капітальний ремонт інших об’єктів” на суму 2115046,00грн.

            6.4 По КПК 0118313 «Ліквідація іншого забруднення навколишнього природного середовища» КЕКВ 2210”Предмети, матеріали, обладнання  та інвентар” на суму 9360,00грн.

           6.5.По КПК 0119420 «Субвенція з місцевого бюджету  за рахунок залишку коштів медичної субвенції, що утворився на початок бюджетного періоду»  КЕКВ 3220”Капітальні трансферти органам державного управління інших рівнів” на суму 260725,41грн.

 

7.Додатки 1, 2,3 є невід’ємною його частиною .

8. Головному бухгалтеру сільської ради Страхарчук С.М. внести відповідні зміни до річного та помісячного розпису доходів та видатків бюджету Северинівської ОТГ 2020 року.

9.Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну комісію сільської ради з питань планування фінансів, бюджету, та соціально- економічного розвитку (Кочмарюк Ю.З.).

 

 

           Сільський голова                                            Василь МАЛЯРЧУК

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                              Фото без опису                  

УКРАЇНА

СЕВЕРИНІВСЬКА  СІЛЬСЬКА  РАДА
ЖМЕРИНСЬКОГО РАЙОНУ
ВІННИЦЬКОЇ ОБЛАСТІ

 

Фото без описуРІШЕННЯ  №__9_

 

від «10» грудня 2020 року                                         2 сесія  8 скликання

с. Северинівка

 

Про внесення змін до

 бюджету Северинівської ОТГ на 2020 рік

 

          Згідно  ст.78 Бюджетного кодексу України та ст.26, п.23 Закону України “Про місцеве самоврядування” та заслухавши головного бухгалтера Страхарчук Світлану Миколаївну про внесення змін до річного та помісячного розпису доходів та видатків бюджету Северинівської ОТГ на  2020 рік сесія сільської ради вирішила :

           1.Збільшити  обсяг доходів загального  фонду  бюджету Северинівської ОТГ 2020 року   на суму 462690,00грн., згідно із (дод.№1),

а саме:

- по КДК 11010400 «Податок на доходи фізичних осіб, що сплачується податковими агентами, із доходів платника податку інших ніж заробітна плата» на суму 288510,00грн.;

- по КДК 13010200 «Рентна плата за спеціальне використання лісових ресурсів (крім рентної плати за спеціальне використання лісових ресурсів в частині деревини, заготовленої в порядку рубок головного користування)» на суму 9190,00грн.;

- по КДК 13030100 «Рентна плата за користування надрами для видобування корисних копалин загальнодержавного значення» на суму 20,00грн.;

- по КДК 14021900«Пальне» на суму 6000,00грн.;

- по КДК 14040000«Акцизний податок з реалізації суб’єктами господарювання роздрібної торгівлі підакцизних товарів» на суму 2950,00грн.;

- по КДК 18010500 «Земельний податок з юридичних осіб» на суму 65020,00грн.;

- по КДК 24060300 «Інші надходження» на суму 91000,00грн.

2.Зменшити  обсяг доходів загального  фонду  бюджету Северинівської ОТГ 2020 року   на суму 1953458,00грн.,а саме:

 

- по КДК 11010100 «Податок на доходи фізичних осіб, що сплачується податковими агентами, із доходів платника податку у вигляді заробітної плати» на суму 654453,00грн.;

- по КДК 13010100 «Рентна плата за спеціальне використання лісових ресурсів  в частині деревини, заготовленої в порядку рубок головного користування» на суму -363200,00грн.;

- по КДК 14031900 «Пальне» на суму 19290,00грн.;

 

- по КДК 18010200 «Податок на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки, сплачений фізичними особами, які є власниками об’єктів житлової нерухомості » на суму 2090,00грн.;

- по КДК 18010300 «Податок на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки, сплачений фізичними особами, які є власниками об’єктів нежитлової нерухомості » на суму 70,00грн.;

- по КДК 18010400 «Податок на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки, сплачений юридичними особами, які є власниками об’єктів нежитлової нерухомості » на суму 6650,00грн.;

- по КДК 18010600 «Орендна плата з юридичних осіб» на суму 78030,00грн.;

- по КДК 18010700 «Земельний податок з фізичних осіб» на суму 14135,00грн.;

- по КДК 18010900 «Орендна плата з фізичних осіб» на суму 26400,00грн.;

- по КДК 18050300 «Єдиний податок з юридичних осіб» на суму 49000,00грн.;

- по КДК 18050400 «Єдиний податок з фізичних осіб» на суму 479600,00грн.;

- по КДК 18050500 «Єдиний податок з сільськогосподарських товаровиробників, у яких частка сільськогосподарського товаровиробництва за попередній податковий (звітний) рік дорівнює або перевищує 75 відсотків» на суму 212885,00грн.;

- по КДК 22010300 «Адміністративний збір за проведення державної реєстрації юридичних осіб, фізичних осіб – підприємців та громадських формувань» на суму 2270,00грн.;

- по КДК 22012500 «Плата за надання інших адміністративних послуг» на суму 390,00грн.;

- по КДК 22012600 «Адміністративний збір за державну реєстрацію речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень» на суму 44910,00грн.;

- по КДК 22090100 «Державне мито, що сплачується за місцем розгляду та оформлення документів на спадщину і дарування» на суму 85,00грн.

 

          3.Збільшити  обсяг асигнувань загального  фонду  бюджету Северинівської ОТГ 2020 року на суму 20692,00грн.,а саме :

 

3.1.По КПК 0112113 «Первинна медична допомога населенню, що надається амбулаторно-поліклінічними закладами (відділеннями)»      КЕКВ 2610”Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям)” на суму 20692,00грн., за рахунок інших функцій.

 

 

          4меншити  обсяг асигнувань загального  фонду  бюджету Северинівської ОТГ 2020 року на суму   1511460,00 грн., а саме :

 

          4.1.По КПК 0110150 «Організаційне, інформаційно- аналітичне та матеріально-технічне  забезпечення  діяльності  обласної ради , районної ради , районної у місті ради (у разі її створення ),міської, селищної, сільської рад »  на суму 26959,00грн., в т.ч:

                  -  по КЕКВ 2210”Предмети, матеріали, обладнання  та інвентар” на суму 8415,00грн.;

         - по КЕКВ 2250Видатки на відрядження на суму 20280,00 грн.,

         - по КЕКВ 2273Оплата електроенергії на суму 3850,00 грн.,

                та відповідно збільшити асигнування    по КЕКВ 2240”Оплата послуг (крім комунальних)” на суму 5586,00 грн.

4.2.По КПК 0111010 «Надання дошкільної освіти »  на суму 437736,00грн., в т.ч:

                   -  по КЕКВ 2111”Заробітна плата” на суму 99048,00грн.;

                   -  по КЕКВ 2120” Нарахування на оплату праці ” на суму 24152,00грн.;

                  -  по КЕКВ 2210”Предмети, матеріали, обладнання  та інвентар” на суму 41450,00грн.;

                  - по КЕКВ 2220”Медикаменти та перев’язувальні матеріали” на суму 18800,00грн.;

                   - по КЕКВ 2230”Продукти харчування” на суму 207700,00грн.;

                   - по КЕКВ 2240”Оплата послуг (крім комунальних)” на суму 11076,00 грн.

         - по КЕКВ 2250Видатки на відрядження на суму 2760,00 грн.,

         - по КЕКВ 2273Оплата електроенергії на суму 32750,00 грн.

 

 

            4.3.По КПК 0111020 «Надання загальної середньої освіти  загальноосвітніми навчальними закладами (в т.ч. школою-дитячим садком, інтернатом при школі), спеціалізованими школами, ліцеями, гімназіями, колегіумами» на суму 719075,00грн., згідно із (дод.№3),  в т.ч:

                   -  по КЕКВ 2111”Заробітна плата” на суму 257970,00грн.;

                   -  по КЕКВ 2120” Нарахування на оплату праці ” на суму 55060,00грн.;

                  -  по КЕКВ 2210”Предмети, матеріали, обладнання  та інвентар” на суму 45980,00грн.;

                  - по КЕКВ 2220”Медикаменти та перев’язувальні матеріали” на суму 20000,00грн.;

                   - по КЕКВ 2230”Продукти харчування” на суму 176660,00грн.;

                   - по КЕКВ 2240”Оплата послуг (крім комунальних)” на суму 47940,00 грн.

         - по КЕКВ 2250Видатки на відрядження на суму 21985,00 грн.,

         - по КЕКВ 2273Оплата електроенергії на суму 93480,00 грн.

  4.4.По КПК 0113140 «Оздоровлення та відпочинок дітей (крім заходів з оздоровлення дітей, що здійснюються за рахунок коштів на оздоровлення громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи) »   КЕКВ 2730”Інші виплати населенню” на суму 28350,00грн.

  4.5.По КПК 0114030 «Забезпечення діяльності бібліотек »  на суму 37930,00грн., в т.ч:

                   -  по КЕКВ 2111”Заробітна плата” на суму 24450,00грн.;

                   - по КЕКВ 2120” Нарахування на оплату праці ” на суму 8480,00грн.;

                  -  по КЕКВ 2210”Предмети, матеріали, обладнання  та інвентар” на суму 5000,00грн..

 

 4.6. По КПК 0114060 «Забезпечення діяльності палаців і будинків  культури, клубів, центрів дозвілля та інших  клубних закладів» на суму 84555,00, а саме :

                   -  по КЕКВ 2111”Заробітна плата” на суму 41770,00грн.;

                   -  по КЕКВ 2120” Нарахування на оплату праці ” на суму 13790,00грн.;

                  -  по КЕКВ 2210”Предмети, матеріали, обладнання  та інвентар” на суму 11635,00грн.;

                   - по КЕКВ 2240”Оплата послуг (крім комунальних)” на суму 4160,00 грн.

         - по КЕКВ 2250Видатки на відрядження на суму 1200,00 грн.,

         - по КЕКВ 2273Оплата електроенергії на суму 12000,00 грн.

4.7.По КПК 0115061 «Забезпечення діяльності місцевих центрів фізичного здоров’я населення «Спорт для всіх» та проведення фізкультурно-масових заходів серед населення регіону» на суму 95195,00грн., а саме :

                   -  по КЕКВ 2111”Заробітна плата” на суму 72795,00грн.;

                   -  по КЕКВ 2120” Нарахування на оплату праці ” на суму 15950,00грн.;

                  -  по КЕКВ 2210”Предмети, матеріали, обладнання  та інвентар” на суму 6450,00грн.

 

          4.8.По КПК 0116030 «Організація благоустрою населених пунктів благоустрою  населених пунктів »  на суму 81660,00грн. в т.ч:

                  -  по КЕКВ 2210”Предмети, матеріали, обладнання  та інвентар” на суму 48520,00грн.;

                   - по КЕКВ 2240”Оплата послуг (крім комунальних)” на суму 11700,00 грн. ;

         - по КЕКВ 2273Оплата електроенергії на суму 21440,00 грн.

          5.Затвердити профіцит загального фонду бюджету Северинівської ОТГ в сумі  447929,41грн., напрямком використання якого визначити надходження коштів із загального фонду до бюджету розвитку згідно із (дод.№3).

          6.Затвердити дефіцит спеціального фонду бюджету Северинівської ОТГ в сумі  447929,41грн.,джерелом покриття якого визначити надходження коштів із загального фонду до бюджету розвитку (спеціального фонду) згідно із (дод.№6).

           7.Збільшити  обсяг видатків спеціального  фонду  бюджету Северинівської ОТГ 2020 року на суму 447929,41грн., а саме :

           7.1.По КПК 0111020 «Надання загальної середньої освіти  загальноосвітніми навчальними закладами (в т.ч. школою-дитячим садком, інтернатом при школі), спеціалізованими школами, ліцеями, гімназіями, колегіумами» на суму 187204,00 грн., з них:

- по  КЕКВ 3110”Придбання обладнання  і предметів довгострокового користування” на суму 145414,00грн., за рахунок передачі коштів  загального фонду до спеціального фонду ( бюджет розвитку);

- по  КЕКВ 3142”Реконструкція та реставрація інших об’єктів” на суму 41790,00,00грн., за рахунок передачі коштів  загального фонду до спеціального фонду ( бюджет розвитку).

 

           7.2.По КПК 0119420 «Субвенція з місцевого бюджету  за рахунок залишку коштів медичної субвенції, що утворився на початок бюджетного періоду»  КЕКВ 3220”Капітальні трансферти органам державного управління інших рівнів” на суму 260725,41грн., за рахунок передачі коштів  загального фонду до спеціального фонду ( бюджет розвитку).

 

          8.Збільшити   обсяг асигнувань спеціального  фонду  бюджету Северинівської ОТГ 2020 року по КПК 0111020 «Надання загальної середньої освіти  загальноосвітніми навчальними закладами (в т.ч. школою-дитячим садком, інтернатом при школі), спеціалізованими школами, ліцеями, гімназіями, колегіумами   КЕКВ 3110”Придбання обладнання  і предметів довгострокового користування” на суму 42302,00грн., за рахунок зменшення асигнувань КЕКВ 3132”Капітальний ремонт інших об’єктів” .

9.Додатки 1, 2,3,6 є невід’ємною його частиною .

10. Головному бухгалтеру сільської ради Страхарчук С.М. внести відповідні зміни до річного та помісячного розпису доходів та видатків бюджету Северинівської ОТГ 2020 року.

11.Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну комісію сільської ради з питань планування фінансів, бюджету, та соціально- економічного розвитку (Кочмарюк Ю.З.).

 

 

            Сільський голова                                            Василь МАЛЯРЧУК