Обирай задекларовану працю!

  • 282

Фото без опису

Незадекларована праця–оплачувана діяльність (робота) працівника, яка офіційно не оформлена або не повністю оформлена відповідно до чинного законодавства. Задекларована праця– оплачувана діяльність на основі трудового договору, який забезпечує трудові права та соціальні гарантії. Основна причина виникнення незадекларованої праці– не вміння громадян користуватися правами, закріпленими у Конституції України, недостатній рівень правової освіти, відсутність правосвідомості та поваги до Закону, як у найманих працівників, так і у роботодавців.

Від неналежного оформлення трудових відносин, перш за все, страждає особа, яка погоджується на таку працю. Більшість найманих працівників не розуміють, що відсутність правового регулювання трудових відносин робить громадянина незалежної держави рабом. Використання найманої праці без оформлення трудових відносин призводить до позбавлення працівника:
– гарантованого розміру заробітної плати;
– права на відпустку, у тому числі додаткову й без збереження зарплати, відпустку у зв’язку з вагітністю та пологами;
– права на оплату лікарняного;
– права на достроковий вихід на пенсію, якщо ви працюєте в шкідливих умовах праці;
– права на скорочений робочий день, тиждень, якщо ви працюєте в шкідливих умовах праці;

– права на допомогу по безробіттю;
– права на соціальне страхування від нещасних випадків на виробництві та професійних захворювань;

– права на зарахування виробничого стажу, тощо.

Укладення трудового договору та запис у трудовій книжці дає можливість найманому працівнику бути захищеним чинним трудовим законодавством у разі порушення його прав, а саме:
– в разі затримки в розрахунку по заробітній платі;

– відмові оплати праці за виконану роботу;
– недодержання зобов’язань роботодавця, тощо.

Що стосується суспільної небезпеки для громадськості, то всі ми є споживачами послуг у сфері громадського харчування, торгівлі, транспорту, будівництва та інше. Тіньова зайнятість сприяє поширенню професійних захворювань, аварійності на дорогах, низької якості виконуваної роботи, ризику виникнення нещасних випадків на виробництві, оскільки неоформлений робітник не проходить обов’язкового медичного обстеження, з ним не проводять інструктажі та навчання з техніки безпеки, охорони праці.

Використання найманої праці без оформлення трудових відносин містить у собі багато негативних явищ і натомість – жодного позитивного.

Наприклад, у нашій області, як і в Україні в цілому, є непоодинокі випадки коли з працівниками, які не оформили свої трудові відносини, трапляються нещасні випадки під час виконання трудових обов’язків.

Дія Закону України «Прозагальнообов’язкове державне соціальне страхування від нещасного випадку на виробництві та професійного захворювання, які спричинили втрату працездатності» не поширюється на працівників, які виконують роботу без укладання трудового договору. Тому, якщо із працівником, який працював без оформлення трудових відносин (працював по усній домовленості), трапиться нещасний випадок – він не зможе отримати належні страхові виплати від Фонду соціального страхування від нещасних випадків, які здійснюються у встановленому законодавством порядку, а саме:

– допомогу у зв’язку з тимчасовою непрацездатністю до відновлення працездатності або встановлення інвалідності;
– одноразову допомогу у разі стійкої втрати професійної працездатності або смерті потерпілого;

– щомісячну грошову суму у разі часткової чи повної втрати працездатності, що компенсує відповідну частину втраченого заробітку потерпілого, та ін.

Фото без опису