РІШЕННЯ 6 сесія 7 скликання 26 червня 2017 року «Про затвердження Програми боротьби з амброзією полинолистою на території Северинівської сільської ради протягом 2017-2020 років».

  • 804

УКРАЇНА

СЕВЕРИНІВСЬКА  СІЛЬСЬКА РАДА

ЖМЕРИНСЬКИЙ РАЙОН

ВІННИЦЬКА ОБЛАСТЬ

23126 с. Северинівка, вул. Грушевського,29  тел: (04332) 3-56-42; 3-56-31

 

РІШЕННЯ

6 сесія 7 скликання

 

 26 червня  2017 року

 

«Про затвердження Програми боротьби з амброзією

полинолистою на території Северинівської сільської

 ради протягом 2017-2020 років».

         Відповідно  до ст.26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», сільська рада

ВИРІШИЛА:

         1.Затвердити цільову «Програму з боротьби з амброзією полинолистою на території Северинівської сільської ради протягом 2017-2020 років» (додається).

         2.Щороку під час формування проекту бюджету, передбачити кошти на здійснення заходів цієї Програми, виходячи з можливостей бюджету.

 

           3.Конроль за виконанням рішення покласти на постійну комісію з питань містобудування, будівництва, земельних відносин та охорони навколишнього природного середовища, житлово-комунального господарства, комунальної власності, промисловості, підприємництва  та сфери послуг (голова комісії Білоус А.В.)

       

 

Сільський голова                                О.У. Христюк

 

 

 

 

 

Затверджено

Рішенням 6 сесії 7 скликання

Северинівської сільської ради від 26.06.2017 року

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ПРОГРАМА

 

по боротьбі з амброзією полинолистою

по Северинівській сільській раді  на 2017 – 2020  роки

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

I. Загальна характеристика Програми

Агропромисловий комплекс району має досить високий потенціал для нарощування виробництва сільськогосподарської продукції за рахунок наявних ґрунтів, агрокліматичних умов, запровадження сучасних технологій вирощування нових сортів та гібридів сільськогосподарських культур, систем обробітку ґрунту, а також інтегрованої системи захисту рослин від шкідників, хвороб та бур’янів. Та з проведенням реформування агропромислового комплексу в Україні, у тому числі в Жмеринському районі, малі господарства замість багатопільних сівозмін із науково-обґрунтованим чергуванням культур стали використовувати короткоротаційні сівозміни або їх окремі ланки. За цих умов на певній частині орних земель відбувається накопичення фітопатогенної мікрофлори, яка є резервацією для шкідливих організмів, збільшується кількість бур’янів. Завданням сільськогосподарських товаровиробників є підвищення урожайності сільськогосподарських культур. Одним із найважливіших резервів є боротьба з бур’янами на полях і на землях, що не обробляються.

Особливо великі втрати в сільському господарстві серед великої кількості бур’янів приносить амброзія полинолиста. Це злісний карантинний бур’ян, небезпечний для людини і довкілля, що росте на подвір’ях, вулицях, присадибних ділянках та пустирях, у садах і парках, на узбіччях доріг, залізничних насипах, берегах річок та ставків, полезахисних смугах. На полях цей бур’ян засмічує практично всі сільськогосподарські культури і угіддя, у тому числі: просапні – соняшник, кукурудзу, сою; багаторічні та однорічні кормові трави, озимі та ярі зернові, технічні; луки та пасовища, а також велику кількість земель, що не обробляються. Розвиваючи велику надземну вегетативну масу, амброзія полинолиста здатна в польових умовах витісняти і пригнічувати як культурні рослини, так і бур’яни. У результаті надмірного висушування й виснаження ґрунтів урожай сільськогосподарських культур значно знижується, а при великому забур’яненні культурні рослини гинуть. Дослідженнями доведено, що на утворення однієї тонни сухої речовини амброзія полинолиста виносить з ґрунту 15,5 кг азоту та 1,5 кг фосфору, а також ґрунт втрачає близько 950 тонн води. У результаті високого ступеня засмічення полів карантинним бур’яном та внаслідок надмірного висушування й виснаження ґрунту врожай сільськогосподарських культур знищується практично на 100%, врожай з таких полів навіть не збирають. При середній забур’яненості (10 рослин на м²) урожай сільськогосподарських культур знижується відповідно: соняшнику – на 40 %, кукурудзи – до 35%. Забур’янення сільськогосподарських угідь амброзією полинолистою призводить до значних економічних витрат при вирощуванні сільськогосподарських культур.

Рослини амброзії полинолистої виділяють величезну кількість пилку та насіння. Квітковий пилок є дуже небезпечним і шкідливим для людини і при вдиханні з повітрям викликає алергійне захворювання – амброзійний поліноз. Хвороба протікає у вигляді різко вираженого алергійного риніту, кон’юктивіту, бронхіальної астми, мігрені, кропивниці та супроводжується значним знесиленням організму. Лікування алергії, спричиненої пилком амброзії, тривале й важке.

Причини швидкого поширення амброзії полинолистої

У зв’язку з погіршенням культури землеробства - порушенням вимог агротехніки під час обробки ґрунту, недотриманням сівозміни, строків сівби і збирання сільськогосподарських культур; через невжиття землевласниками та землекористувачами належного комплексу заходів з ліквідації карантинних бур’янів або невчасне їх проведення у Жмеринському районі спостерігається небезпечна тенденція до швидкого розширення вогнищ амброзії полинолистої на сільськогосподарських угіддях. Поступово розширюються площі, захоплені цим карантинним бур’яном на неугіддях.

Багато значить і  відсутність цільової Державної програми боротьби з амброзією полинолистою.

Серед причин швидкого поширення амброзії полинолистої є й ряд біологічних причин. Так, вона має високу насіннєву продуктивність (80—100 тис. штук насінин з однієї рослини). Насіння молочної та воскової стиглості здатне дозрівати і давати повноцінні сходи. Така особливість тривалий час не втрачати життєздатність у ґрунті зумовлює утворення значного за обсягом фондового банку насіння.

Рослина має потужну кореневу систему. Вона здатна добре витримувати (до 2 тижнів) підтоплення, утворюючи при цьому додаткове коріння. Їй властива висока регенераційна здатність. Наприклад, після культивації частини рослини, що присипані вологим ґрунтом, утворюють додаткове коріння і добре приживаються. За скошування амброзія полинолиста (до утворення насіння) дає від кореневих частин нові паростки, що утворюють суцвіття і формують життєздатне насіння.

 Вид має високу пластичність щодо температури повітря та вологості грунту, сходи добре адаптовані до високої освітленості.

ІІ. Мета Програми

Метою Програми є локалізація та ліквідація вогнищ амброзії полинолистої на території Северинівської сільської ради.

Для її досягнення необхідно:

- привернути увагу широких верств населення та громадськості до проблем, пов’язаних із засміченням земель карантинним бур’яном;

- провести карантинні заходи з локалізації вогнищ амброзії полинолистої у полях сівозміни, на площах, що не обробляються, на узбіччях доріг;

- провести заходи з локалізації амброзії полинолистої в населених пунктах району;

- ліквідувати карантинний бур’ян на узбіччях автошляхів і залізниць;

- провести знищення карантинного бур’яну з одночасним застосуванням хімічних, агротехнічних, механічних та інших методів захисту;

- провести протягом 2017 – 2020 років семінари та практичні заняття з працівниками органів виконавчої влади та сільськогосподарськими товаровиробниками. Розробити заходи із ознайомлення з карантинним бур’яном учнів навчальних закладів району;

- забезпечити виконання підприємствами, установами, організаціями незалежно від форм власності, посадовими особами та громадянами, діяльність яких пов’язана з виробництвом, ввезенням, вивезенням, перевезенням, переробкою, зберіганням, реалізацією та використанням об’єктів регулювання, заходів з боротьби із карантинним бур’яном.

 

ІІІ. Заходи боротьби з амброзією полинолистою

Для того, щоб найближчими роками обмежити кількість  амброзії полинолистої, пріоритетне значення буде надаватись механічним, агротехнічним та хімічним методам боротьби, що застосовуються одночасно.

У населених пунктах сільської ради:

- скошування рослин амброзії полинолистої перед цвітінням у період бутонізації;

- викопування рослин амброзії з корінням та знищення їх через спалювання у спеціально призначених місцях або подрібнення з наступним захороненням решток у санітарних ямах з використанням гасу чи вапна;

- знищення рослин амброзії на засмічених ділянках агротехнічним методом (перекопування або приорювання ґрунту з подрібненням рослинних решток) та наступним висівом на цих ділянках багаторічних низькорослих або газонних трав.

На узбіччях доріг (автошляхів та залізничних колій):

- застосування для обприскування гербіцидів відповідно до Переліку пестицидів і агрохімікатів, дозволених до використання в Україні.

У полях сівозміни (після збирання попередника або в осінньо-весняний період):

- дотримання технології обробітку ґрунту, що включає вчасний передпосівний обробіток, оптимальні строки сівби, догляд за посівами, збирання тощо;

- дотримання сівозміни, обов'язковий висів просапних культур та багаторічних трав, що повинні чергуватися; за можливості не висівати протягом 3-х років на ураженому полі соняшнику, кукурудзи тощо;

- передпосівне внесення у ґрунт гербіцидів з 2-разовим лущенням.

На залишених полях, що повністю заростають (перед посівом, краще в осінньо-весняний період):

- скошування рослин амброзії полинолистої до цвітіння;

- обробка полів гербіцидами суцільної дії;

- 3-разове лущення або дискування (вздовж та поперек поля) та культивація;

 

 

 

IV. Фінансове, матеріально-технічне забезпечення та використання трудових ресурсів для виконання Програми

Фінансування заходів Програми здійснюється за рахунок коштів державного бюджету, місцевих бюджетів, у межах реальних можливостей, та інших джерел фінансування, не заборонених чинним законодавством України.

Виконання Програми та проведення карантинних (фітосанітарних) заходів у населених пунктах здійснюється за рахунок коштів місцевих державних бюджетів.

Виконання заходів Програми на полях, що залишені у зв’язку з неможливістю власників їх обробляти, здійснюються за рахунок коштів державного бюджету. На інших землях та земельних ділянках виконання заходів Програми та проведення карантинних (фітосанітарних) заходів здійснюються за рахунок коштів землевласників та землекористувачів, які мають право на відшкодування завданих їм збитків, відповідно до закону та в порядку і розмірах, установлених Кабінетом Міністрів України, у разі, якщо їх майно використовувалося з метою ліквідації карантинного організму.

 

V. Очікувані результати від виконання Програми

Реалізація Програми надасть змогу протягом визначеного періоду:

- зменшити площі зараження амброзією полинолистою на 80%;

- забезпечити раціональне використання земель;

- зберегти природну родючість ґрунтів сільськогосподарських та інших земель, покращити екологічну ситуацію району;

- підвищити ефективність виробництва сільськогосподарської продукції на 20%;

- очистити населені пункти району від бур’янів, насіннєвих та вегетативних зачатків на 8%.

VІ. Координація та контроль за ходом виконання Програми

Координацію дій щодо виконання Програми здійснює Северинівська сільська рада.

 Контроль за виконанням програми здійснює постійна комісія з питань містобудування, будівництва, земельних відносин та охорони навколишнього природного середовища, житлово-комунального господарства, комунальної власності, промисловості, підприємництва  та сфери послуг.

 

Сільський голова                         О.У. Христюк