РІШЕННЯ 4 сесія 7 скликання 22 лютого 2017 року

  • 1109

УКРАЇНА

СЕВЕРИНІВСЬКА  СІЛЬСЬКА РАДА

ЖМЕРИНСЬКИЙ РАЙОН

ВІННИЦЬКА ОБЛАСТЬ

23126 с. Северинівка, вул. Грушевського, 29  тел: (04332) 3-56-42; 3-56-31

 
   

 

 

РІШЕННЯ

4 сесія 7 скликання

 

22 лютого 2017 року

 

Про самооподаткування
 населення
Северинівської сільської ради

 

Керуючись п.24 ст. 26, 69 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», враховуючи висновки комісії з питань містобудування, будівництва, земельних відносин та охорони навколишнього природного середовища, житлово-комунального господарства, комунальної власності, промисловості, підприємництва та сфери послуг, з метою покращення благоустрою сіл, що знаходяться на території Северинівської сільської ради, сесія сільської ради

В И Р І Ш И Л А: 

  1. Встановити суму платежу самооподаткування на території Северинівської сільської ради у розмірі 20 грн. з кожного жилого двору.
  2. Затвердити Положення про порядок використання коштів самооподаткування (додається).
  3. Платежі сплачуються в касу Северинівської сільської ради та зараховуються до спеціального фонду сільської ради.
  4. Зібрані кошти самооподаткування сільського населення використовувати виключно для фінансування благоустрою села та цільових заходів соціально-побутового характеру, затверджених в Положенні рішенням сесії сільської ради.
  5.  Контроль за виконанням цього рішення покласти на постійну комісію сільської ради з з питань містобудування, будівництва, земельних відносин та охорони навколишнього природного середовища, житлово-комунального господарства, комунальної власності, промисловості, підприємництва та сфери послуг (Білоус А.В.)

 

Сільський голова                            О.У. Христюк

 

                                   ДОДАТОК  до рішення

                                   4 сесії 7 скликання

                                                        від 22.02.2017 року

 

 

П О ЛО Ж Е Н Н Я

про порядок використання коштів

самооподаткування

 

  1. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

                 Дане положення розроблене відповідно до Закону України „Про місцеве самоврядування в Україні”

  1. ПРИЗНАЧЕННЯ САМООПОДАТКУВАННЯ

                  Самооподаткування - це форма залучення на добровільній основі

     за рішенням зборів громадян  села  за місцем проживання коштів населення

     відповідної території для фінансування разових цільових заходів соціально-

 -побутового характеру. Обов’язковою ознакою самооподаткування є його

добровільний характер.

  1. ДЖЕРЕЛА ФІНАНСУВАННЯ

     Одночасно   з   прийняттям    рішення    про проведення  самооподаткування загальні збори  громадян встановлюють,  на які заходи і в яких сумах повинні бути витрачені у поточному  році кошти самооподаткування.      Кошторис витрачання   коштів  самооподаткування   затверджує  сільська рада .

          Кошти  по самооподаткуванню відносяться до місцевих зборів і

зараховуються на спеціальний рахунок сільської ради.

  1. ПОРЯДОК ВИКОРИСТАННЯ КОШТІВ

      Використання коштів самооподаткування затверджується сходом села

на слідуючі цілі:

- оплату вуличного освітлення

- ремонт сільських доріг

- чистка колодязів загального користування

 

Секретар                              Н.С. Д’якон